Invånardialog

En pappa med en glad ettårig dotter i famnen
Foto: Johan W Avby

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för vår demokrati. Regionen är en demokratisk organisation som du kan vara med och påverka.

Genom att ha en dialog med invånarna och låta dem komma till tals i olika frågor får våra beslutsfattare ännu bättre underlag för sina beslut och ännu bredare förankring.

Region Jönköpings län arbetar med invånardialog på flera olika sätt. Ett sätt är genom vår medborgarpanel, där invånarna har möjlighet att ge sin syn i olika frågor via en enkät.

Andra sätt är via möten med patientföreningar och andra organisationer. Du kan givetvis också alltid kontakta en politiker direkt och föra fram dina synpunkter.

Politik bygger på en fungerande debatt mellan personer med olika åsikter. Utan en god debatt stannar samhällets utveckling. Något ligger dig varmt om hjärtat. Något har du en åsikt om. Något engagerar dig. Det är ditt ansvar att se till att dina åsikter finns representerade i debatten.