Patientföreningar viktiga för att utveckla vården

Representanter från 17 patientföreningar kom när Region Jönköpings län bjöd in till den första träffen i en ny modell när aktuella ämnen togs upp i workshopar. Bland annat kunde deltagarna lära sig mer om regionens prisbelönta satsning på seniorer, ”Passion för livet”, som Elsa Ingesson och Eva Timén berättade om.
Representanter från 17 patientföreningar kom när Region Jönköpings län bjöd in till den första träffen i en ny modell där aktuella ämnen togs upp i workshopar. Bland annat kunde deltagarna lära sig mer om regionens prisbelönta satsning på seniorer, ”Passion för livet”, som Elsa Ingesson och Eva Timén berättade om. Foto: Johan W Avby
Representanter från 17 patientföreningar kom när Region Jönköpings län bjöd in till den första träffen i en ny modell när aktuella ämnen togs upp i workshopar. Bland annat kunde deltagarna lära sig mer om regionens prisbelönta satsning på seniorer, ”Passion för livet”, som Elsa Ingesson och Eva Timén berättade om. 1177 Vårdguiden, journalen via nätet, stöd och behandling. E-tjänsterna i hälso- och sjukvården växer snabbt, och Sven-Åke Svensson, sektionschef på regionens informationsavdelning beskrev hur de kan användas.Patientlagen ska stärka patientens ställning och öka delaktigheten, beskrev överläkare Johan Darelid  och förklarade tanken med partnerskap och personcentrerad vård.Att lära av varandra och möjlighet att träffa människor i samma situation, är syftet med lärcaféer, förklarade patientstödjare Patrik Blomqvist och utbildningsledare Anita Hegestrand.Regionen startar snart självhjälpsgrupper. Syftet med dem förklarade Birgitta Ekeberg från regionens sektion för folkhälsa.Kaffepausen gav möjlighet till informella diskussioner mellan patientföreträdare och regionens utvecklare av folkhälsa och sjukvård.Träffen med patientföreningarna gav också dess representanter möjlighet att byta erfarenheter med varandra.Så här kan patientlagen beskrivas. Överläkare Johan Darelid ledde workshopen och förklarade lagens intentioner med en pedagogisk teckning.

Patientföreningar och dess medlemmar är en viktig resurs för att utveckla hälso- och sjukvården. Måndagen den 14 december 2015 hade politiker i regionens nämnd för folkhälsa och sjukvård en dialog med föreningsrepresentanter kring aktuella ämnen som patientlagen och personcentrerad vård, lärcafé, ”Passion för livet” och e-tjänster.

– Väldigt bra med det här nya greppet från regionen med information så här, säger Karl-Erik Käll, från Hjärt- och Lungsjukas förening i Jönköping.

Han var en av cirka 30 representanter från 17 patientföreningar som deltog när regionens nämnd för folkhälsa och sjukvård nu inledde en ny mötesform där alla patientföreningar bjuds in att i workshopform få diskutera aktuella frågor, tänkt två gånger per år.

”Bra dialog viktigt”

Mia Frisk, regionråd och ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård, inledde träffen:

– Vården ska vara personcentrerad. Då är det viktigt med en bra dialog mellan vården och patientföreningarna. Workshoparna ska vara en del i vårt förbättringsarbete, där vi tagit ett viktigt beslut i regionens budget att satsa på Hälsa för livet, förklarade hon.

Hälsa för livet innebär en förflyttning av viss vård från sjukhusen till primärvården, större egen makt hos patienterna och nya arbetsformer där andra samhällsaktörer ska involveras. 

”Stärka invånarna”

– Det handlar om att stärka invånarna till att själva kunna påverka sin hälsa, och vi ska rigga ett system som möter dig när du behöver vård. Vi måste också förstå olika behov av stöd över tiden, förklarade Anette Nilsson, utvecklingsstrateg i regionen.

I workshopform fick deltagarna lyssna på fyra ämnen som alla är viktiga i arbetet för Hälsa för livet: Lärcaféer, ”Passion för livet”, E-tjänster och patientlagen/personcentrerad vård.

– Hur många vill bli 80 år? frågade Elsa Ingesson från ”Passion för livet”, regionens prisbelönta seniorsatsning.  Men då krävs det lite jobb, som att äta och dricka rätt, vara fysiskt aktiv och odla sina vänner, förklarade hon för alla viftande händer. 

”Delar erfarenheter”

Lärcaféer är en etablerad hälsopedagogisk verksamhet där deltagarna delar med sig av sina erfarenheter.

– För det är inte säkert att vi som personal tar upp de rätta frågorna, förklarade utbildningsledare Anita Hegestrand när hon beskrev principen för lärcaféer.

Vad patientlagen säger och vad den innebär i form av personcentrerad vård, kunde Johan Darelid, överläkare på infektionskliniken, reda ut i sin workshop.

– Det bygger på partnerskap mellan vården och patienten. Som patient har jag beslutanderätt över mitt liv och min sjukdom, och om man vill och kan ska man vara med i besluten, förklarade han.

Deltagarna kunde vittna om att informationen om lagen varierade inom vården, men cancervården med dess kontaktsjuksköterskor lyftes fram som positivt exempel.

”1177 väldigt bra”

   – Vi har tidigare haft övergripande information i föreningen, säger Karl-Erik Käll. Men det är bra att vi kan träffas så här och diskutera. Jag tycker framför allt att informationen via 1177 är väldigt bra, både via datorn och per telefon.

Det är en av alla de e-tjänster som nu finns, ett område som är stort och växer starkt.

Sven-Åke Svensson, sektionschef på regionens informationsavdelning, beskrev alla nya möjligheter med till exempel att läsa journalen via nätet, webbtidbokning och stöd och behandling.

”Ska skaffa e-legitimation”

– Bland e-tjänster finns det mycket som jag tror kommer starkt. Jag ska skaffa mig e-legitimation nu och läsa min journal via nätet. En väldigt positiv träff där man får lyssna på andras erfarenheter, säger Ingemar Johansson, från Föreningen Sveriges dövblinda, med 25 medlemmar i Jönköpings län.

Lärcaféer tror han också mycket på.

– Jag funderar på att hoppa med på det lärcafé i januari om Iphone som Synskadades Riksförbund ska arrangera.

Det kommer Paulina Lallerman, ombudsman från HSO, Handikappföreningarnas samarbetsorgan, Jönköping att vara en av ledarna av.

”Ta tillvara vår kunskap”

– Det är viktigt att ta tillvara vår kunskap. Vi kan så mycket, så det vore slöseri att inte fråga oss, säger hon.

Hon kom till regionens träff både för att få lyssna på nyheter och föra fram organisationens synpunkter på personcentrerad vård.

– En spännande form med detta möte. De e-tjänster som är på gång är också väldigt spännande och positivt, men det är viktigt att det också går att ringa för dem som inte har dator.

Ulla-Britt Lotun och Ingvar Graff från Parkinson Jönköping, var nöjda med den genomgång de fick i aktuella ämnen, något de sedan ska återrapportera till sina medlemmar.

– Jag tror att de flesta medlemmar är nöjda med sin kontakt med sjukvården. Vi i Parkinsonföreningen har väldigt bra läkare, säger Ingvar Graff.

”Otrolig kraft”

För nämnden för folkhälsa och sjukvård blev det en träff som gav mycket kunskap för det fortsatta arbetet.

– Det finns en otrolig kraft och resurs i patientföreningarna för att utveckla vården utifrån patienters egna erfarenheter. Det var en bra och öppen dialog och nu måste vi på bästa sätt ta hand om goda förslag, säger Mia Frisk.