Primärkommunalt samverkansorgan (PKS)

Kallelser och protokoll från Primärkommunalt samverkansorgan (PKS). Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet, protokoll när de har justerats.

Sammanträde 2017-04-06

Protokoll

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (missiv)(pdf-dokument)

1. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (FoUrum social välfärd)(pdf-dokument)

1. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (ledning och stab)(pdf-dokument)

1. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (förslag ledning och stab)(pdf-dokument)

1. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (risk- och konsekvensanalys)(pdf-dokument)

2. Beslut om bilagan avseende psykologansvaret för utredning av barn och unga med misstänkt intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, RJL 2015/1897 (missiv)(pdf-dokument)

2. Beslut om bilagan avseende psykologansvaret för utredning av barn och unga med misstänkt intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, RJL 2015/1897(pdf-dokument)

3. Information från utvecklingschefen för Kommunal utveckling (värdegrund för Kommunal utveckling)(pdf-dokument)

4. Beslut om Primärkommunalt samverkansorgans verksamhetsberättelse och resultatredovisning för 2016, RJL 2017/255(pdf-dokument)

5. Information om budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-02-28, RJL 2017/255(pdf-dokument)

13. Anmälningsärenden till PKS(pdf-dokument)

Sammanträde 2017-02-02

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Uppdragsbeskrivning inklusive tidsplan avseende fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården (missiv)(pdf-dokument)

1. Uppdragsbeskrivning inklusive tidsplan avseende fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården(pdf-dokument)

4. Budgetuppföljning Kommunal utveckling 2016-12-31(pdf-dokument)

7. Överenskommelse om ansvarsfördelning vid placering av barn och unga(pdf-dokument)