Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

skogsväg
Foto: Johan W Avby

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö består av 15 ledamöter och ansvarar för följande områden:

  • Infrastruktur, för till exempel väg, järnväg, sjöfart, lufttrafik, godsterminaler, energi, el, tele/bredband med mera
  • Kommunikationer
  • Kollektivtrafik
  • Miljö-, energi- och klimatfrågor, samt

andra områden som hänger samman med trafik- och infrastrukturfrågor och som har betydelse för hållbar och långsiktig regionutveckling. 

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats.

2018 
2017 
2016 
2015 

Ledamöter

Ledamöter i Nämnden för trafik och infrastruktur(Extern länk)