Regionrevision

Skrivbord med papper och dator

Regionrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Region Jönköpings län.

Revisorernas granskningar är underlag för fullmäktiges bedömningar av hur regionpolitikerna sköter sitt uppdrag. Regionrevisionen består av de nio förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret. Revisorerna väljs av regionfullmäktige. 

Regelverk

Revisionens arbete styrs främst av kommunallagen och av regionfullmäktige fastställt revisionsreglemente. Lagen kompletteras med God revisionssed i kommunal verksamhet (utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting).

Kommunallagen 9:e kap om revision, Notisum(Extern länk)

Aktiebolagslagen 10:e kap "Allmän och särskild granskning", Notisum(Extern länk)

God Revisionssed 2014(pdf-dokument)

Reglemente för regionens revisorer(pdf-dokument)

Samverkan

Regionrevisionen är medlem i STAREV som är ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer i kommuner, landsting och regioner med egna revisionskontor.
STAREV(Extern länk)

Övriga samarbetsparter i revisionsarbetet är enheten för revisionsfrågor inom Sveriges Kommuner och Landsting. 
Revision, Sveriges Kommuner och Landsting(Extern länk)