Utskott

möteslokal och ordförandeklubba
Foto: Johan W Avby

Landstingsfullmäktige hade fyra utskott: Allmänpolitiska utskottet Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo

Hälso- och sjukvårdsutskotten beredde motioner och följde landstingets arbete gällande sjukhusvård, primärvård, tandvård, folkhälsa samt medicinsk forskning.

Allmänpolitiska utskottet beredde motioner och följde landstingets arbete gällande utbildning, miljö, kommunikation, näringsliv, arbetsmarknad och forskning.

I högerspalten finns utskottens protokoll under föregående mandatperiod samlade.