Patientnämnd

Patientnämnden tar emot synpunkter på vård och omsorg från patienter eller anhöriga.

I varje landsting och region finns en patientnämnd. Nämnden behandlar ärenden från sjukvård, kommunal äldrevård, tandvård och privata vårdgivare som har avtal med regionen.

Om du inte är nöjd med vården, 1177 Vårdguiden(Extern länk)(Extern länk)

Om du inte är nöjd med tandvården, 1177 Vårdguiden(Extern länk)(Extern länk)