Kontakta Folktandvården

Tandläkare och patient
Foto: Johan W Avby

Du kan kontakta Folktandvården genom 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att ringa direkt till en klinik eller avdelning. Du kan även ringa telefonnumret 1177 för att få rådgivning.

Kontaktuppgifter

Allmäntandvård

Specialisttandvård

Folktandvårdens webbplats

Folktandvården

Akut tandvård

Vid akuta tandbesvär ringer man sin tandvårdsklinik. När kliniken är stängd får man information om jourhavande tandläkare på telefonsvarare. Inom Folktandvården kopplas man under jourtid vidare till en jourmottagning. Om man är patient hos en privat tandläkare och inte får kontakt med jourtandläkare via sin klinik, kan man vända sig till Folktandvårdens jour.

Akut tandvård, Folktandvården