Så söker du vård

Illustration som visar hur du söker vård i olika situationer

Målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för alla. Hälso- och sjukvården är offentligt finansierad och demokratiskt styrd. Vården bedrivs av Region Jönköpings län och genom avtal med andra vårdgivare.

1177 Vårdguiden

På webbplatsen 1177.se finns information om vad du kan göra själv för att må bättre och snabbare bli frisk. När du ringer 1177 Vårdguiden på telefon får du råd av en sjuksköterska om vad du kan göra själv och vart du ska vända dig om du behöver vård. Numret fungerar i hela landet – dygnet runt, alla årets dagar.

Vårdcentralen

På vårdcentralen får du hjälp när du har skadat dig eller inte mår bra. Personalen på vårdcentralen har stor erfarenhet och kunskap om de flesta skador och sjukdomar. Om det behövs får du en remiss till sjukhuset. När vårdcentralen är stängd kan du nå länets tre kvälls- och helgöppna jourcentraler genom att ringa 1177 Vårdguiden på telefon som bokar tid efter behov.

Akutmottagningen

På akutmottagningen får du hjälp om du har drabbats av svår sjukdom eller skadats allvarligt i en olycka. Patienter med störst behov av vård tas alltid om hand först. I Jönköpings län finns det en akutmottagning på varje sjukhus. De är öppna dygnet runt. Nödnumret 112 finns för att larma ambulans om du själv eller någon i din närhet omedelbart behöver akutsjukvård.