Så fungerar akutvården

Ambulanssjukvårdare med akutväska och ambulans
Foto: Thomas Harrysson

Till akutmottagningen vänder du dig bara med sådant som inte kan vänta, till exempel om du drabbats av en svår sjukdom eller skada. Akutmottagningen är öppen dygnet runt. Det finns tre akutmottagningar i Jönköpings län, en på varje sjukhus.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning och bedömning. Om du behöver akut vård hänvisas du till akutmottagning.

Ring nödnumret 112 om någon är svårt sjuk eller allvarligt skadad och behöver omedelbar hjälp. Personal på SOS Alarm svarar och bedömer om tillståndet kräver ambulans eller om du kan ta dig till akutmottagning på annat sätt.