Så fungerar barn- och kvinnohälsovården

Bild på mamma och pojke
Foto: Johan W Avby

Barnhälsovård

Barnhälsovården erbjuder hälsoundersökningar och vaccinationer för barn från nyfödd upp till sex år samt hjälp och stöd till föräldrar, individuellt eller i grupp.

Barnhälsovård i Jönköpings län

Kvinnohälsovård

Till kvinnohälsovården vänder du dig för att få råd och stöd om sex och samliv, preventivmedel, könssjukdomar och abort. Kvinnohälsovården erbjuder blivande föräldrar regelbundna besök under graviditeten och kontrollerar mammans och fostrets hälsa.

Kvinnohälsovård i Jönköpings län

Familjecentral

På vissa orter är finns familjecentralen där barnhälsovården, kvinnohälsovården, socialtjänsten och öppna förskolan är samlade i gemensamma lokaler.

Familjecentraler i Jönköpings län