Folktandvårdens uppdrag

Folktandvårdens uppdrag

Folktandvårdens uppdrag, Folktandvården i Jönköpings län
Foto: Johan W Avby

Folktandvården i Region Jönköpings län arbetar för att ge regionens invånare bästa möjliga munhälsa.

Folktandvården ansvarar för att ge barn och ungdomar i regionen gratis tandvård till och med det år de fyller 22 år. Regionen finansierar barntandvården med en så kallad barntandvårdspeng.

Allmäntandvård för vuxna finansieras genom patientintäkter och verksamheten konkurrerar med privata tandvårdskliniker.

I Folktandvårdens ansvar ingår också att erbjuda regionens invånare specialisttandvård, akut tandvård och tandvård för asylsökande. Regionen ansvarar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre- och funktionshindrade.

Folktandvården har det yttersta ansvaret för tandvård inom regionen.