Nyheter från Folktandvården

Nyheter från Folktandvården

Fler unga får fri tandvård

Fler unga får fri tandvård hos Folktandvården, Region Jönköpings län

Åldersgränsen för gratis tandvård för barn och unga höjs till 21 år från den 1 januari 2017, efter ett beslut i Sveriges riksdag.

Allmänt tandvårdsbidrag till fler åldrar

Allmänt tandvårdsbidrag till fler åldrar

Det allmänna tandvårdsbidraget för personer 65-74 år höjs till 300 kr per år, från tidigare 150 kr per år.

Ökad risk för karies hos barn med läpp-, käk- och gomspalt

Anna Lena Sundell, specialisttandläkare vid Odontologiska Institutionen, hennes studie visar ökad risk för karies hos barn med läpp-, käk- och gomspalt

Förskolebarn med läpp-, käk-, och gomspalt (LKG) har en förhöjd risk att drabbas av mun- och tandsjukdom. De kan bli hjälpta av förebyggande tandvård. Det visar barntandläkaren Anna Lena Sundells doktorsavhandling, där även stresshormonet kortisol undersöks.

Vetlanda Folktandvårds lokaler snart klara

Vetlanda Folktandvård har nyrenoverad klinik.

I mitten av april 2016 började Vetlanda Folktandvård renovera sina lokaler. Nu är ombyggnationen nästintill klar. Patienterna kan nu erbjudas tandvård i en modern och fin klinik.

Framsteg i forskningen kring sällsynt diagnos

I oktober 2016 deltog övertandläkare Birgitta Bergendal från Jönköping i ett internationellt möte i Italien om den ärftliga diagnosen ektodermal dysplasi, ED. Vid besöket fick hon och representanter för patientföreningar från en rad länder även möta påven på Petersplatsen.

Camilla behöver mer tandvård än andra

Tandläkarbesök funktionsnedsatt patient på Nässjö Folktandvård

Camilla Brännström är född med en ovanlig diagnos, Angelmans syndrom. Det innebär att hon bland annat har motoriska svårigheter och inte kan kommunicera verbalt. I vardagen kan detta medföra vissa problem, exempelvis när hon besöker tandvården. För att hennes vård och besök ska bli så bra och tryggt som möjligt, behövs mycket planering.