Allmänt tandvårdsbidrag till fler åldrar

Allmänt tandvårdsbidrag till fler åldrar

Allmänt tandvårdsbidrag till fler åldrar
Foto: Terése Ljungdahl

Det allmänna tandvårdsbidraget för personer 65-74 år höjs till 300 kr per år, från tidigare 150 kr per år.

Från och med 1 juli 2017 kommer alla som är 65 år och äldre få det högre beloppet för allmänt tandvårdsbidrag, 300 kr per år. Åldersgränsen sänks från 75 år.