Fler unga får fri tandvård

Fler unga får fri tandvård

Fler unga får fri tandvård hos Folktandvården, Region Jönköpings län
Åldersgränsen för gratis tandvård höjs i hela landet från den 1 januari 2017. Tandvården blir då gratis för dig som fyller 20 och 21 år under 2017. Foto: Sofie Jarl

Åldersgränsen för gratis tandvård för barn och unga höjs till 21 år från den 1 januari 2017, efter ett beslut i Sveriges riksdag.

Den fria tandvården för barn och ungdomar kommer att höjas successivt till och med 23 år. Det innebär att 2017 höjs åldersgränsen för fri tandvård till och med det år du fyller 21 år, 2018 till 22 år och 2019 till 23 år.

Patienter födda 1996 har under 2016 betalat på egen hand för sina tandvårdsbesök. De får nu åter avgiftsfri tandvård. För de patienter som är födda 1996 och som har tecknat Frisktandvård kommer vi att göra en automatisk uppsägning. 

Tips för friska tänder:

Tandvård för barn, ungdomar och unga vuxna upp till 21 år