Ökad risk för karies hos barn med läpp-, käk- och gomspalt

Ökad risk för karies hos barn med läpp-, käk- och gomspalt

Anna Lena Sundell, specialisttandläkare vid Odontologiska Institutionen, hennes studie visar ökad risk för karies hos barn med läpp-, käk- och gomspalt
Ny studie visar ökad risk för karies hos barn med läpp-, käk- och gomspalt. En god munhygien i kombination med regelbundna måltider minskar risken att drabbas av karies. Foto: Sofie Jarl

Förskolebarn med läpp-, käk-, och gomspalt (LKG) har en förhöjd risk att drabbas av mun- och tandsjukdom. De kan bli hjälpta av förebyggande tandvård. Det visar barntandläkaren Anna Lena Sundells doktorsavhandling, där även stresshormonet kortisol undersöks.

I sin avhandling om hälsa och munhälsa har Anna Lena Sundell undersökt livskvalitet och stress bland 5- och 10-åriga barn med läpp-, käk-, och gomspalt (LKG) i Jönköpings län, Västra Götalandsregionen, Östergötlands län och Kalmar län.

Studien visar att barn med LKG hade sämre mun- och tandhälsa än jämnåriga barn när de var 5 år, men att skillnaderna inte syntes i 10-årsåldern.

– 5-åringar med LKG hade mer karies, fler skador i tanduppbyggnaden, sämre munhygien och mer kariesbakterier i sin saliv. Livskvaliteten var god och halten av stresshormonet kortisol i saliv var lika hos barn med LKG jämfört med jämnåriga barn, säger Anna Lena Sundell, som är specialisttandläkare i barntandvård vid Odontologiska Institutionen i Jönköping.

Alla barn har fått tänderna undersökta av specialisttandläkare i barntandvården och de har lämnat salivprov där stresshormonet kortisol analyseras, men också bakterier som påverkar risken för tandsjukdom.

– Vi ser att förskolebarn med LKG har en ökad risk för mun- och tandsjukdomar. För att barn med LKG inte ska behöva utsättas för fler behandlingar än vanligt bör förebyggande mun- och tandvård sättas in tidigare än idag, säger Anna Lena Sundell.

Regelbundna måltider och god munhygien minskar karies

Hon uppmuntrar föräldrar till barn med LKG att fråga tandvården om råd. Till exempel om hur de bäst kan hjälpa sina barn att borsta tänderna där det är svårt att komma åt. Hon rekommenderar också regelbundna måltider för att minska karies hos barn. Det innebär att man äter frukost, lunch, middag, och två till tre mellanmål. Vatten är en bra dryck när man är törstig och godis kan ätas en dag i veckan. En god munhygien i kombination med regelbundna måltider minskar risken att drabbas av karies, sammanfattar Anna Lena Sundell.

Undersökningen av munhälsan på barn med LKG är den första som görs i Sverige sedan 1989. Munhälsan har sedan dess generellt avsevärt förbättrats. Tidigare studier om livskvalitet finns, men ingen där även stress undersöks.