Tandsjukdomar och besvär

Tandsjukdomar och besvär

Tandsjukdomar och besvär, Folktandvården i Jönköpings län.
Foto: Elin Carlholt