Kvinnlig läkare som rör sig i offentlig miljö

Dags att söka AT-tjänstgöring

AT-läkare
man framför datorskärmar

Hos oss finns över 100 olika yrken!

Yrken i regionen
Kvinna som bär skyddshjälm

Bli en av oss!

Jobba i regionen
vårdpersonal håller i äldre person i handen

Gör din specialisttjänstgöring här

AT, ST och PTP