Träffa våra sommarvikarier

Eva-Marie Ebefors, vårdutvecklare på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, lär ut hur en perifer venkateter, PVK ska sättas och skötas. Det är ett av de moment som vikarierande sjuksköterskor på Länssjukhuset Ryhov får träna på under en dag på Metodikum.
Eva-Marie Ebefors, vårdutvecklare på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, lär ut hur en perifer venkateter, PVK ska sättas och skötas. Det är ett av de moment som vikarierande sjuksköterskor på Länssjukhuset Ryhov får träna på under en dag på Metodikum. Foto: Johan W Avby

Varje sommar tar Region Jönköpings län emot ett stort antal vikarier i hälso- och sjukvården. För vården handlar det om att bemanna sin verksamhet för att kunna ge en god och säker vård samtidigt som ordinarie medarbetare får sin semester. För sommarvikarierna ger det en möjlighet att få erfarenheter inom det yrke som man snart är färdigutbildad till. Sommarvikariaten leder också ofta till fasta anställningar - särskilt för sjuksköterskor.

Region Jönköpings län satsar på en gemensam introduktionsdag för sommarvikarierande sjuksköterskor för att ge dem en bra start i yrket.

Under dagen får sommarvikarierna träna på en rad praktiska moment på Metodikum, regionens centrum för kliniskt träning och medicinsk simulering, där Sim Man-dockan är ett av verktygen för att ge en realistisk träning.

Det handlar bland annat om att lära sig att bedöma vitala parametrar när patientens tillstånd snabbt förändras, och träning i att sköta patienter med trakeotomi och övning i hur perifer venkateter ska sättas.

Intervjuer med semestervikarier

Josefine lockades till yrket som tandläkare

Aida fick fast tjänst efter sommarjobbet

Arwa skolade om sig från BMA till läkare

Skötarjobbet bra erfarenhet för Magdalena som psykolog

Sara ska bli röntgensjuksköterska

Simone drömmer om att få analysera

Malin siktar på att bli ambulanssjuksköterska

Sophie läser på om olika sjukdomstillstånd

Teamarbete fick Caroline att bli tandsköterska

Men vad tycker sommarvikarierna om sina arbeten?

På den här sidan får du träffa några av dem. Som Sophie Forshell, den blivande läkaren som arbetar som läkarsekreterare, och tar varje chans att läsa på om olika diagnoser och sjukdomstillstånd.

Längtar efter analyser

Eller Simone Johansson som tar mängder av blodprov som laboratorieassistent, men längtar efter när hon är färdig biomedicinsk analytiker och även får göra analyser.

Anställning väntar

Ibland leder också sommarjobben till fast anställning. Malin Jakobsson arbetade i fyra somrar som undersköterska på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, och räknar med en anställning som sjuksköterska efter examen i januari 2016.

Bred kompetens

För många innebär sommarvikariatet en bra träning inför det yrkesliv som väntar. Men det finns också vikarier som har bred erfarenhet. Arwa Hamza Lindh arbetade som underläkare på medicinkliniken i Värnamo, och har förstås nytta av sin tidigare utbildning till biomedicinsk analytiker.