Utbildning och praktik

Studenter på Höglandssjukhuset
Foto: Johan W Avby

Praktik och verksamhetsförlagd utbildning är ett bra sätt att prova på hur det är att jobba inom ett visst yrke. Vi tar emot elever och studenter i flera av våra verksamheter varje år och främst inom hälso- och sjukvård.