Prao och praktik

Elever på Höglandssjukhuset
Foto: Johan W Avby

Du som går i årskurs 8 och 9 eller på gymnasiet är välkommen att göra praktik inom Region Jönköpings län. Under praktiktiden får du prova olika arbetsuppgifter som kan vara till hjälp i ditt framtida studie- och yrkesval. Du får nya kontakter som kanske leder till ett sommarjobb eller till ett jobb efter gymnasiet.

Hos oss finns ett hundratals yrken att välja mellan. Förhoppningsvis hittar du under praktiken ett yrke du blir intresserad av.

Läs vidare om PRAO på:

Höglandssjukhuset

Länssjukhuset Ryhov

Värnamo sjukhus

Folktandvården

Vad kan jag lära mig som praktikant?

  • Hur arbetslivet fungerar 
  • Hur olika yrken fungerar
  • Hur du själv fungerar i olika situationer och vad du är intresserad av
  • Hur utbildning och arbete hänger ihop

Vad ska jag tänka på innan?

Ju mer aktiv du är, desto mer kan du lära dig. Fundera över varför du vill göra din praktikvecka i sjukvården och vad du vill få ut av tiden. Var aldrig rädd för att ställa frågor!

Viktigt att tänka på inför praktiken

Tystnadsplikt

När du gör din praktik i vården har du tystnadsplikt. Tystnadsplikten står i lagen och är till för att skydda patienterna. Det innebär att du aldrig får berätta vad patienterna heter och vilka sjukdomar de har för någon annan än personalen på din praktikplats. Tystnadsplikten gäller även när du avslutat din praktik.