Jämförelser och rapporter

Man i ett konferensrum med en iPad i handen
Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län följer regelbundet upp och analyserar de egna verksamheternas resultat. Vi deltar också i flera nationella undersökningar och jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet.