Kommun- och landstingsdatabasen

I Kommun- och Landstingsdatabasen (Kolada) finns nyckeltal för kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från myndigheter.