Nationella kvalitetsregister

Region Jönköpings län rapporterar medicinska resultat till flera nationella kvalitetsregister som används för att följa upp sjukvårdens resultat i hela landet.

I dagsläget, 2014, finns 79 kvalitetsregister och fler är under uppbyggnad. Kvalitetsregistren är också källor till lärande och ständigt förbättringsarbete.

Nationella kvalitetsregister(Extern länk)