Nationell patientenkät

Den nationella patientenkäten startade 2009 och är en återkommande undersökning av patienters upplevelser av hälso- och sjukvården.

Enkäten görs inom flera områden, bland annat primärvård, specialiserad vård, barnsjukvård, akutsjukvård och psykiatri. Resultaten används för att förbättra och utveckla verksamheten och allmänheten får möjlighet att jämföra vårdcentraler och sjukhus på olika sätt.

Se resultat från samtliga undersökningar i nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting(Extern länk)