Öppna jämförelser

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen sammanställer årliga rapporter över kostnader, produktivitet, medicinska resultat och tillgänglighet till hälso- och sjukvården i Sverige.

Öppna jämförelser ska stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Öppna jämförelser i hälso och sjukvården 2013 (Sveriges Kommuner och Landsting)(Extern länk)

Analys, Öppna jämförelser 2013, Landstinget i Jönköpings län(pdf-dokument)