Vårdbarometern

Vårdbarometern är en årlig undersökning av svenskarnas kunskaper om, erfarenheter av och attityder till hälso- och sjukvården.

Undersökningen ger politiker, tjänstemän och andra företrädare en bild av hur medborgarna uppfattar hälso- och sjukvården.
Vårdbarometern(Extern länk)