Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården.

Målet med Hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och när­stående.

Undersökningen ger invånare, media, politiker, tjänstemän och andra företrädare en bild av hur invånare uppfattar hälso- och sjukvården.

Resultaten i Vården i siffror(Extern länk)