Verka i Jönköpings län

Kvinna i tillverkningsindustri
Foto: Johan W Avby

Jönköpings län är en av Europas mest dynamiska småföretagarregioner. Här finns ett öppet och nyfiket näringsliv som satt vårt län på kartan långt utanför Sveriges gränser.

Arbetsmarknaden i Jönköpings län har bland de högsta sysselsättningsnivåerna i landet. Länet är känt för sina många små och medelstora företag, främst inom den tillverkande industrin. Den sysselsätter nästan 25 procent av befolkningen, jämfört med cirka 17 procent för riket i övrigt.

Branscherna som dominerar är trä-, plast- och metallbearbetning. I framtiden förväntas dock tillväxttakten i privat tjänstesektor att öka starkt, exempelvis inom besöksnäringen.

Bra läge för logistikverksamhet

Jönköpings län har en unik strategisk position i Sverige. Inom en radie på 35 mil når du 80 procent av Sveriges befolkning. Och bara några timmar bort har du hela den skandinaviska marknaden.

Många tillverkande företag väljer också att etablera ny verksamhet här för att ha nära till underleverantörer, konsulter med mera.

Region Jönköpings län – över 100 olika yrken

Region Jönköpings län är en av länets största arbetsgivare med över 10 000 anställda inom drygt 100 olika yrken – till exempel inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utbildning eller kultur. 

Elmia – mötesplats för människor och företag

Mässarrangören Elmia i Jönköping är mötesplatsen för människor och företag som vill visa upp idéer, produkter och tjänster, eller som söker nya. Varje år anordnas ett stort antal fackmässor som drar stora mängder besökare till mässområdet i centrala Jönköping.

Elmias webbplats(Extern länk)

Högskolan ger kraft till nya entreprenörer

Högskolan i Jönköping har en unik närhet till näringslivet och arbetsmarknaden i stort. Entreprenörskap uppmuntras för att utveckla affärsidéer och skapa nya viktiga företag i regionen. Många av dessa företagsfrön växer i regionens olika Science Parks.

Högskolan i Jönköpings webbplats(Extern länk)