Delägda bolag

 Kulturupplevelser kan vara ett sätt att göra länet mer attraktivt.
Kulturupplevelser kan vara ett sätt att göra länet attraktivt. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län är delägare i tre bolag. Almi Företagspartner i Jönköping, Smålands Turism och TvNo Textilservice AB.

Almi Företagspartner

Det övergripande målet för verksamheten är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag, samt stimulera nyskapande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv.
Almi Företagspartner

Smålands Turism

Turism och besöksnäring är en växande näringsgren. Satsningar på upplevelse- och besöksnäring bidrar till livskvalitet för boenden i regionen men även för att skapa en ökad attraktivitet för vistelser i regionen.
Smålands Turism

TvNo Textilservice AB

TvNo Textilservice AB har cirka 100 anställda och bedriver tvätteri- och textiluthyrningsverksamhet. De flesta kunderna finns i vårdsektorn i Jönköpings och Östergötlands län. Region Jönköpings län äger 49 procent av verksamheten.