Medicinsk vård

Adress och telefonnummer

Kontaktcenter 010-241 00 00
Fax 0370-69 70 70
medicinsk.vard@rjl.se

Postadress
Region Jönköpings län
Medicinsk vård
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo

Besöksadress
Värnamo sjukhus, Doktorsgatan

Verksamheter

  • Akutsjukvård
  • Ambulanssjukvård
  • Barnsjukvård och barnhälsovård
  • Geriatrik
  • Hudsjukvård
  • Infektion
  • Medicin