Projektmedel och bidrag

Varje år ger vi bidrag till ideella föreningar och organisationer, till exempel:

  • Funktionshindersorganisationer
  • Folkhälsoorganisationer 
  • Idrottsrörelsen
  • Nykterhetsfrämjande verksamheter
  • Studiedistrikt
  • Politiska ungdomsorganisationer
  • Övriga ungdomsorganisationer
  • Pensionärsorganisationer
  • Övriga organisationer som bedriver regional verksamhet framför allt inom kulturområdet