Regional utveckling

Adress och telefonnummer

Region Jönköpings län
Regional utveckling
Box 1024
551 11 Jönköping
Reception 036-32 40 01
regionalutveckling@rjl.se

Verksamheter

Internationellt

Landstingsägda bolag

Smålands Turism AB