Vision, mål och värderingar

En mamma läser bok för tre barn
Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings läns mål, vision och värderingar ligger till grund för hur vår verksamhet styrs och utvecklas.

Vår vision:

"För ett bra liv i en attraktiv region"

Ett län med bra miljö, goda möjligheter till arbete, utbildning och utveckling, bra kommunikationer och ett rikt kulturliv är attraktivt och ger förutsättningar för god hälsa och ett bra liv. Det får människor att söka sig till länet och det får dem att stanna.

Grundläggande värderingar

Vi har tretton grundläggande värderingar som utgör basen för vårt arbete.

Region Jönköpings läns värderingar 

Övergripande strategiska mål

Vi har sex övergripande strategiska mål som ligger till grund  för andra mål och planer.

Region Jönköpings läns övergripande strategiska mål