Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

Adress och telefonnummer

Kontaktcenter 010-241 00 00
psykiatri.rehabilitering.diagnostik@rjl.se

Postadress
Region Jönköpings län
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Box 703
551 20 Jönköping

Besöksadress:
Länssjukhuset Ryhov, hus B2

Verksamheter

  • BUP Jönköping (barn- och ungdomspsykiatriska kliniken)
  • Psykiatriska kliniken Höglandet
  • Psykiatriska kliniken Jönköping
  • Psykiatriska kliniken Värnamo
  • Habiliteringscentrum
  • Rehabiliteringscentrum 
  • Rehabiliteringsmedicinska kliniken
  • Klinisk fysiologi
  • Laboratoriemedicin
  • Röntgen