Nyheter och pressmeddelanden

Ny bussdepå för stadstrafiken i Jönköping

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår köp av en fastighet på 53 000 kvadratmeter på Ljungarums industriområde i Jönköping. Där planeras en ny bussterminal kunna stå klar våren 2021, för stadstrafikens behov i Jönköping.

Specialister på hjärtvård höll internationell konferens i Jönköping

Bengt Fridlund och Jan Mårtensson, professorer i omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping, var mycket glada över att ha den internationella konferensen EuroHeartCare på hemmaplan, där 370 deltagare från 35 länder diskuterade omvårdnad inom hjärtsjukvård.

Under tre dagar, 18-20 maj, var omkring 370 specialister på hjärtvård från minst 35 länder samlade i Jönköping för EuroHeartCare, en internationell konferens om hjärtsjukvård, som belyser forskningen kring både den medicinska behandlingen och den psykosociala omvårdnaden.

Kortare väntetider till psykiatriska öppenvården

Kvinna i svart  klänning och uppsatt hår, samt man i svart kavaj  samtalar med kvinna som syns oskarp i förgrunden.

Under det senaste året har väntetiden till läkare inom allmänpsykiatriska öppenvården i Jönköping minskat ordentligt – från minst sex månader till inom en månad. Detta tack vare ett nytt arbetssätt där ett team av vårdpersonal arbetar tillsammans för patientens bästa. För patienten innebär det att snabbt få hjälp utifrån sitt behov, och därefter en stadig kontakt med samma läkare under hela vårdtiden.

Primärvårdens arbete med äldre granskat

Conny Rapp, en av de 25 granskarna, uppvaktar Roland Lundgren från Aroma och Birgitta Karlsved och Christina Stjärndahl från Rosenhälsan med blommor.

Kontinuitet, enkel tillgänglighet med direktnummer, drop-in och att bli igenkänd, är några viktiga frågor för de äldre patienterna. Hur primärvården tar hand om denna patientgrupp har fyra pensionärsorganisationer granskat under ett år.

Pressmeddelande 18 maj 2017: Koreanskt logistikföretag etablerar sig i Vaggeryds kommun

Det globala Koreanska logistikbolaget Pantos Logistics som erbjuder tjänster inom logistik och distribution kommer att etablera en distributionshub för Norden med verksamhet i Vaggeryds kommun.

Singapores hälsominister studerade hälso- och sjukvården i Jönköpings län

Singapores hälsominister Gan Kim Yong besökte bland annat självdialysenheten på Länssjukhuset Ryhov, och fick en pratstund med Andreas Malm från Huskvarna, självdialyspatient sedan ett år tillbaka.

Under två dagar, 16-17 maj 2017, har Gan Kim Yong, hälsominister i Singapore, och hans medarbetare gjort studiebesök i hälso- och sjukvården och äldrevården i Jönköpings län för att hämta idéer och få inspiration till den starka utvecklingen av sjukvården i Singapore.

Region Jönköpings län deltog i totalförsvarsövning

Narkosläkare Christer Oldin (i mitten) går runt bland skademarkörerna och gör en prioritering av det medicinska omhändertagandet.

En lastbil med ammunition välter på perrongen när den ska flytta över sin last till järnväg – med explosion och döda och skadade som följd. Det var scenariot när Försvarsmakten genomförde en stor övning 12 och 15 maj 2017 tillsammans med bland andra Region Jönköpings län.

Pressmeddelande 16 maj 2017: Tillitsdelegationen studerar Esther-nätverk i Region Jönköpings län

Hur kan verksamhet utvecklas genom tillitsbaserad styrning inom hälso- och sjukvården? Den 16 maj besöker Tillitsdelegationen Region Jönköpings län för att studera hur regionen arbetar med att styra och utveckla verksamhet utifrån invånarnas behov.

Pressinbjudan 17 maj 2017: Singapores hälsominister besöker Region Jönköpings län

Under två dagar den 16-17 maj kommer en delegation från hälsoministeriet i Singapore att besöka Region Jönköpings län tillsammans med den svenska ambassadören i Singapore.

Pressmeddelande: Color Membrane #2 – konstnärlig gestaltning av södra entrén till Värnamo sjukhus

Bild på det vinnande förslaget till konstnärlig gestaltning av entrén till Värnamo sjukhus.

Karin Westermark från Stockholm får med sitt förslag Color Membrane #2” uppdraget att konstnärligt gestalta det nya entréområdet på Värnamo sjukhus. Totalt 33 professionellt utövande konstnärer, formgivare och arkitekter lämnade in bidrag till tävlingen som Region Jönköpings län utlyste 2016.

Europaforum 2017: ”EU är inrikespolitik”

Niclas Palmgren (M), ordförande i kommunfullmäktige, Gislaveds kommun, Sotiris Delis (M), Jönköping, ledamot i riksdagens utrikesutskott, Anna Hedh, (S), Öland, EU-parlamentariker och Kent Johansson (C), Öland, tidigare ledamot av Europaparlamentet, diskuterade EU:s framtid under ledning av moderator Marcus Oscarsson.

Hur ska den Europeiska unionen utvecklas i framtiden? Det var en av huvudfrågorna när politiker, tjänstemän och näringslivsrepresentanter från Småland, Blekinge och Halland möttes till Europaforum 2017 på Elmia i Jönköping, fredag 12 maj 2017.

Pressinbjudan 12 maj 2017: Europaforum Småland Blekinge Halland, Elmia Kongress- och konserthus, Jönköping

Det europeiska samarbetet står inför förändrade förutsättningar, något som öppnar för utmaningar och möjligheter även på lokal och regional nivå. Som en av aktiviteterna under Europaveckan arrangeras konferensen Europaforum 2017 av Region Jönköpings län och Europa Direkt Jönköpings län, fredag 12 maj i Rydbergssalen, Elmia Kongress- och konserthus, Jönköping.

Pressinbjudan 11 maj 2017: Nationell hudläkarkonferens, Kulturhuset Spira, Jönköping

Den 10-12 maj arrangerar Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi sitt årliga vårmöte på Kulturhuset Spira i Jönköping. För värdskapet står hudkliniken i Region Jönköpings län och på programmet återfinns en mängd intressanta och dagsaktuella föreläsningar – bland annat av läkare inom regionen.

Region Jönköpings län lärde ut varningstecknen på stroke

Sök vård snabbt vid misstanke om stroke! Det var budskapet på Höglandssjukhuset när Nationellastrokedagen uppmärksammades. Margareta Björkman, Höglandets strokeförening, Linda Jansson, sektionsledare, Katarina Andersson, vårdenhetschef och Emma Ekegren, arbetsterapeut informerade besökarna om bland annat AKUT-testet.

Tisdag 9 maj, Nationella strokedagen, lärde Region Jönköpings län ut varningstecknen på stroke, och hur viktigt det är att snabbt söka vård vid misstanke. I sjukhusens entréhallar fick allmänheten lära sig mer om stroke och det viktiga AKUT-testet, för att upptäcka tecknen på stroke.

Pressinbjudan: Internationella strokedagen 9 maj lär AKUT-testet

Tisdag 9 maj är internationella strokedagen, då kunskap sprids om en av våra största folksjukdomar med nära 30 000 drabbade per år. På de tre sjukhusen i Region Jönköpings län ges information om stroke och AKUT-testen.

Inte bara Eurovision – Europavecka i hela länet 8-14 maj

8-14 maj 2017 arrangeras Europaveckan i Jönköpings län, för att uppmärksamma EU och internationella frågor. Med bland annat föreläsningar, seminarier och prova på-aktiviteter ska Europaveckan inspirera, ge kunskap och sätta EU på kartan i vårt län.

8-14 maj 2017 arrangeras Europaveckan i Jönköpings län, för att uppmärksamma EU och internationella frågor. Med bland annat föreläsningar, seminarier och prova på-aktiviteter ska Europaveckan inspirera, ge kunskap och sätta EU på kartan i vårt län.

Barn med hjärtfel upptäcks allt tidigare

High-five! Barnkardiologen Henning Clausen har gjort en rutinkontroll av Leia Neuberg 3 ½ år, och konstaterar att allt ser okej ut med hjärtat.

Det föds ungefär 40 barn i Jönköpings län varje år med hjärtfel. Allt oftare upptäcks hjärtfelen redan på fosterstadiet i mödrahälsovården, och behandling och operationer kan planeras in. Leia Neuberg, 3 ½ år, är ett av många barn som har en långvarig kontakt med barnhjärtteamet på Länssjukhuset Ryhov.

Barnmorskekonferens om reproduktiv hälsa

Kom och jobba med oss, uppmanar barnmorskorna Elin Johansson, Sofie Arvidsson, Sofia Karlsson, Kristina Alm och Agneta Svärd. De bemannade Region Jönköpings läns monter under barnmorskekonferensen reproduktiv hälsa, för att berätta om vilka möjligheter som barnmorskeyrket har i Region Jönköpings län.

Reproduktiv hälsa är temat när cirka 500 barnmorskor från hela Sverige under två dagar, 2-3 maj 2017, samlas på Elmia i Jönköping för konferens, i år med olika perspektiv på sexuell hälsa, som lust, religion, ålder, sjukdom, förlossning och föräldraskap.

Forskare: Sömnbrist kan leda till övervikt

Ola Sunnergren, vice ordförande i Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin, och Eva Svanborg, ordförande (längst fram till vänster) samlade några av årsmötets föreläsare, sömnforskarna Benjamin Holding, Stockholms universitet, Christian Benedict, Uppsala universitet och Helena Schiller, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

Sömnbrist kan leda till övervikt. Sömnproblem påverkar också arbetet och leder till stress över tiden. Det beskrev några av Sveriges sömnforskare vid sina föreläsningar när Svensk Förening för sömnforskning och sömnmedicin höll kongress i Jönköping.

Mariette får stipendium för volontärarbete på sjukhusbåt

Narkossköterskan Mariette Karlsson byter under två veckor ut operations- och intensivvårdsavdelningen på Höglandssjukhuset mot volontärarbete på världens största sjukhusbåt, African Mercy ship.

Under två veckor i april/maj är narkossjuksköterskan Mariette Karlsson på operations- och intensivvårdskliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö, volontär på sjukhusbåten African Mercy ship på Afrikas västkust. En resa som blivit möjlig med stipendium från Signe Thorfinns stiftelse.

Pressinbjudan 3 maj 2017 i Varberg: Skandinaviskt initiativ mot fästingburna infektioner

ScandTick Innovation är ett av de största pågående forskningsprojekten för att minska fästingrelaterade infektioner hos människor och djur. Onsdagen den 3 maj 2017 presenteras flera av delprojekten vid ett möte i Varberg. Medierna är välkomna att lyssna och intervjua forskarna.

Barn- och ungdomshälsan erbjuder KBT-behandling via nätet

Sara Elofsson, teamsamordnare och Lena Lindsten, specialistpsykolog på barn- och ungdomshälsan, BUH, i Huskvarna, står i en korridor.

Region Jönköpings läns barn- och ungdomshälsa, BUH, kan nu erbjuda ungdomar med lindrig till måttlig ångestproblematik KBT-behandling via Internet, som ett alternativ till besök hos behandlare.

Digitala vårdmöten ökar tillgängligheten till vården

Mats Osbeck vid dator

Möjligheten till digitala vårdmöten växer snabbt i Sverige. Tillgängligheten och smidigheten att inte behöva ta sig till ett fysiskt möte är några av fördelarna. Återbesök i form av ett digitalt vårdmöte förväntas bli vanligt i såväl primärvård som specialistvård.

Anna Trinks blev Årets digitala ledare

Kvalitetsregistret Senior Alert hjälper vårdgivare i hela Sverige att förebygga ohälsa bland äldre patienter. För registerhållare Anna Trinks vid Qulturum, Region Jönköpings läns centrum för utvecklings- och förbättringsarbete, gav det pris som Årets digitala ledare vid Jönköpingsgalan lördag 22 april 2017.

Pressinbjudan 27 april 2017: Invigning av Smålandsstenar vårdcentrum

Nybyggda Smålandsstenar vårdcentrum invigs torsdag 27 april 2017.

Familjecentralerna lockar till studiebesök

Tummen upp för hur ni organiserar er och styr verksamheten, säger Anna Meurling Alriksson, verksamhetschef för för- och grundskolorna i Helsingsborgs stad, till Martina Larsson, vårdenhetschef barnhälsovården och Lina Johannesson, biträdande vårdenhetschef och samordningsbarnmorska i kvinnohälsovården. Fredag 21 april fick de visa två familjecentraler för en grupp från Helsingborgs stad.

Familjecentraler, där Region Jönköpings läns hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet samarbetar, är en tydlig strategi i Jönköpings län. Därför får familjecentralerna i Jönköpings län ta emot studiebesök från andra orter i Sverige som vill utveckla sin verksamhet.

Lägst andel trycksår hos patienter i Region Jönköpings län

Åtta procent av de inneliggande patienterna i Region Jönköpings län har trycksår enligt vårens nationella mätning. Det är en procentenhet lägre än 2016 och bästa resultatet i en jämförelse av Sveriges 21 landsting och regioner.

Ny kunskap om kombination av läkemedel i palliativa cancervården

Helga Hagman, överläkare vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, har forskat om strategier för kombination av läkemedel och underhållsbehandling vid spridd tjocktarms- och ändtarmscancer. Nu är man så kallade biomarkörer på spåret.

Överläkare Helga Hagman, onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, visar i sin avhandling att ett stort forskningsprojekt är så kallade biomarkörer på spåret. De kan visa vilka patienter med spridd cancer i tjocktarm/ändtarm som har nytta av antikroppsläkemedel i den palliativa, lindrande, behandlingen.

Amalya gör praktik hos sin habilitering

Amalya Baghdasaryan har en långvarig kontakt med Habiliteringscentrum i Eksjö för att få hjälp för sin neuromuskulära sjukdom. Men hon har också fått testa på yrket som vårdadministratör under en tre veckor lång praktik, arbetsplatslärande, under årskurs två på gymnasiets handels- och administrationsprogram.

När Amalya Baghdasaryan för fyra år sedan flyttade från Armenien till Eksjö med sin familj, inleddes en långvarig kontakt med Habiliteringscentrum och behandling för hennes muskelsjukdom. När det var dags för gymnasiets arbetsplatspraktik var det naturligt för henne att välja Habiliteringscentrum.

Ingen diskriminering i barnmorskemålet

Region Jönköpings län har inte diskriminerat en barnmorska som meddelat att hon av samvetsskäl inte kan delta i abortvården. Arbetsdomstolen (AD) avslår barnmorskans krav på skadestånd.

Tyst minut klockan 12.00 måndag 10 april 2017

För att hedra offren från fredagens attentat i Stockholm, och tillsammans manifestera mot terror och våld kommer en tyst minut att hållas klockan 12.00 måndagen den 10 april 2017.

Pressinbjudan 7 april 2017: Telias planerade förändringar i telenätet i Jönköpings län

Region Jönköpings län inbjuder politiker och tjänstemän för länets kommuner samt Länsstyrelsen, till informations- och diskussionsmöte om Telias planerade förändringar i telenätet.

Nu kommer provsvaren i journalen via nätet

Henrik i Huskvarna använder e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden för att förnya recept, boka provtagning och inte minst för att läsa sin journal. Nu ser han fram emot att även kunna se svar på labbprover och röntgenundersökningar via internet.

Allt fler länsinvånare läser sin patientjournal via nätet för att bli mer delaktiga i sin vård. Från april 2017 är det nu möjligt att även se svaren på blodprover och senare i vår röntgenundersökningar i journalen via nätet.

Nässjö vårdcentrum – många kompetenser samlade under ett tak

Välkommen till Nässjö vårdcentrum!  Jan Petersén, fastighetsförvaltare på regionfastigheter, konstaterar att en rad olika mottagningar inom specialistsjukvården nu finns samlade på samma område i Nässjö.

På nya Nässjö vårdcentrum finns en rad mottagningar inom specialistsjukvård, förskola och annan verksamhet. Närheten mellan hälso- och sjukvården och de kommunala verksamheterna ger möjlighet till samverkan och ett helhetsgrepp kring vård och omsorg.

Vilken framtid har de regionala järnvägarna?

Störningar och sänkta hastigheter är vardag för den svenska tågtrafiken. De regionala järnvägarna är särskilt utsatta. Om inget görs hotas de på sikt av nedläggning. Nu uppvaktar politiker från Region Jönköpings län och Västra Götalandsregionen riksdagsledamöter i frågan.

Maria Ekholm får vetenskapliga priset 2016 för forskning om bröstcancer

Maria Ekholm, överläkare vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, får Region Jönköpings läns vetenskapliga pris 2016 för sin studie om långtidsbehandling efter hormonberoende bröstcancer.

Maria Ekholm, överläkare vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, har i sin forskning visat den betydelse som läkemedlet Tamoxifen har vid behandling av hormonberoende bröstcancer. Ett arbete som gör henne till mottagare av Region Jönköpings läns vetenskapliga pris 2016.

Lördag 8 april 2017: AT-läkarna på Värnamo sjukhus blir nalledoktorer för en dag

1177-nallen Tryggve springer hand i hand med två glada barn i skolåldern

Lördag den 8 april 2017 klockan 10-13 kommer AT-läkarna på Värnamo sjukhus att på eget initiativ vara nalledoktorer. Barn, nallar och föräldrar hälsas välkomna!

4 april 2017: Lyssna på regionfullmäktiges möte

Idag tisdag 4 april 2017 sammanträder regionfullmäktige i Rosensalen i Jönköping.

Pressinbjudan 5 april 2017: Seminarium om könsstympning av flickor

Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län bjuder i samarbete med Strategigrupp barn och unga, Resursteam Heder samt Barndialogen in till en dag om könsstympning av flickor och kvinnor.

Årsredovisning 2016: Många glädjeämnen när året summeras

Tre glada, kvinnliga medarbetare på medicinkliniken

Högt förtroende för vården, Sverigeförhandling om höghastighetståg, goda insatser i asylmottagandet och beslut om stora investeringar i hälso- och sjukvården. Det är ett händelserikt år som tecknas i årsredovisningen för Region Jönköpings län 2016.

Pressinbjudan 3 april 2017: Invigning av familjecentralen i Vaggeryd

Måndag 3 april 2017 invigs den helt nyrenoverade familjecentralen i Vaggeryd.

Nu kommer Arbetsmarknadskunskap till Jönköpings län

Tre elever och lärare och lärare diskuterar vid ett bord.

Nu ska arbetsmarknaden in på schemat i skolan. Region Jönköpings län startar i höst en förstudie under tre månader tillsammans med länets näringsliv och kommuner.

Sydsverige enade om prioriteringar i infrastrukturen

Nu presenteras ”Sydsvenska prioriteringar” där de småländska länen Jönköping, Kronoberg och Kalmar samt Blekinge, Skåne och Halland står enade om vilka infrastrukturinsatser som bör ingå i regeringens kommande planer.

EU på schemat för Gislaveds gymnasielärare

Sohpia El Masry med gymnasieelever runt ett bord

Onsdag 22 mars 2017 lär sig 160 lärare på Gislaveds gymnasium mer om EU-frågor för att kunna lära vidare till eleverna. Medverkar gör bland annat välkända journalisten Annika Ström Melin.

Ökad delaktighet och större trygghet för höft- och knäplastikopererade

Tomas Elvingsson tar sig ner i ortopedklinikens trapphus på Höglandssjukhuset coachad av sjukgymnast Karin Henning. Detta är ett av målen för alla höft- och knäplastikopererade.

När Tomas Elvingsson opererade sin vänstra höft i november 2015, åkte han hem efter fyra dagar. När höftleden på höger sida byttes i februari 2017 skrevs han ut dagen därpå. Detta som ett resultat av Höglandssjukhusets utveckling av vårdprocessen för höft- och knäplastikoperationer.

Snabbt bredband i 62 procent av länets hushåll

tre personer gräver ned bredbandskabel på en åker med hjälp av spade och grävmaskin

I Jönköpings län har nu 62 procent av hushållen tillgång till snabbt bredband, 100 Mbit/s, en ökning med nära 6 procent sedan 2015. I Värnamo är siffran nära 86 procent, medan snittet för riket är drygt 73 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2016.

Pressinbjudan tisdag 21 mars 2017: En öppen mötesplats för alla unga

Fritiden har stor betydelse för unga i alla åldrar. Många unga uppger att fritiden är det som ger livet mest mening. De flesta kommuner erbjuder öppen fritidsverksamhet, men centralt är att unga måste känna sig inkluderade för att vilja delta.

Pressinbjudan 23 mars 2017: Informationsträff i Eksjö kring Parkinson

På temat ”tillsammans är man mindre ensam” bjuder Parkinsonteamet på Höglandssjukhuset och Parkinsonförbundet in till en informationsträff på Höglandssjukhuset.

Kjell Ivarsson - ny sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård

Kjell Ivarsson har utsetts till ny sjukvårdsdirektör för verksamhetsområdet Kirurgisk vård.

Pressmeddelande: Färsk kyckling innebär en ökad risk för magsjuka orsakad av Campylobacter

Sedan i augusti i fjol har antalet sjukdomsfall av den allmänfarliga sjukdomen Campylobacter ökat dramatiskt i hela Sverige och även i Jönköpings län. Campylobacter är en bakterie som är den vanligaste orsaken till bakterierelaterad magsjuka i Sverige.

Pressinbjudan: Kulturting 11 mars 2017

Årets Kulturting har temat ”Regional kulturplan 2018-2020”. På programmet står information och presentation av arbetet med den nya regionala kulturplanen.

Arbetsintegrerande sociala företag i länet ska utvecklas

I Jönköpings län finns det ett tiotal arbetsintegrerande sociala företag (ASF) som erbjuder anställning till människor som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden. Region Jönköpings län genomför nu en satsning för att utveckla och bredda företagens verksamhet i syfte att skapa fler anställningar.

Pressinbjudan 10 mars 2017: Strategi och samverkan för framtidens hälsa

Sverige behöver en sammanhållen och långsiktig strategi för framtidens hälsa som omfattar hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg samt skola och utbildning. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inleder nu arbetet med strategin tillsammans med kommuner, landsting och regioner.

Studie visar starkt samband mellan övervikt och hjärtsvikt

Peter Blomstrand, överläkare i klinisk fysiologi, har i en stor undersökning av hjärtan funnit ett tydligt samband mellan övervikt och hjärtsvikt, slutsatser han nu presenterar på en konferens i kardiologi i Washington.

Det finns ett starkt samband mellan övervikt och hjärtsvikt. En förklaring är att övervikt leder till minskad pumpförmåga hos hjärtat. Det visar en studie som presenteras i Washington i mars, genomförd av forskare i Jönköping och Linköping.

Förhandskopior på Trafikverkets åtgärdsvalsstudier släppta

Trafikverket har nu släppt förhandskopior på två åtgärdsvalsstudier (ÅVS:er) för höghastighetssträckorna Linköping–Borås och Jönköping–Malmö.

Teater blir nyckeln till svenska samhället

De är nyanlända i Sverige från Syrien och har teater som ett gemensamt och stort intresse. Sommaren 2016 spelade de i ”På Flykt” i Munksjön. Nu är Muhamad Nizar Alhambo, Abdulhadi Akkad, Rita Janbossian och Hakim Aldibo med i Romeo & Julia på Smålands Musik&Teater, och ser teatern som en viktig nyckel för att utveckla språket och integreras i samhället.

De har kommit till Sverige från Aleppo i Syrien under de senaste två åren. Teater har blivit nyckeln för dem till det svenska språket och samhället. De fyra ingår nu i den tjugo personer stora ensemble som spelar Shakespeares klassiska drama Romeo & Julia på Smålands Musik och Teater.

Justerbart grytunderlägg gav pris som Årets UF-företag

Ellen Hermansson, Johanna Boij, Hanna Petersson och Freja Ingvall på Stora Segerstad naturbrukscentrum, startade företaget  We bake your cake, där de har närproducerade råvaror och tar upp beställningar bland annat via Facebook-sida. Kokostosca och cornflakeskakor är mest populärt.

Ett justerbart grytunderlägg som går att plocka isär för minimal plats i kökslådan. Det är affärsidén för UF-företaget Trivet+, som resulterade i priset Årets UF-företag, när 236 unga företagare samlades till entreprenörmässa på Elmia i Jönköping 2 mars 2017.

Nu startar Pollenkollen 2017!

Kvinna mäter pollenhalten på sjukhusets tak.

När biomedicinska analytikern Marita Skarstedt kliver upp på taket till Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är det ett säkert vårtecken: Det är dags att mäta pollenhalten!

Elevernas berättelser samlade i storslagen sagobok

Två kvinnor på scen visar sagoboken.

Har du hört sagan om kungen som gick i kognitiv beteendeterapi? Eller den om United States of Pepparkakor? Dessa och många andra fascinerande berättelser finns nu samlade i en helt ny sagobok, skapad av tredje-, fjärde- och femteklasser från hela Jönköpings län.

Nya perspektiv på årets mikrosystemfestival

Gruppbild på fem personer på Mikrosystemfestivalen.

För att möta framtidens behov behövs nya tankesätt och infallsvinklar i hälso- och sjukvården. Perspektiv är därför temat när Qulturum, Region Jönköpings län, för 14:e året arrangerade Mikrosystemfestival med deltagare från 14 länder, som bland annat fick höra hur den digitala världen kan hjälpa människor till bättre hälsa.

Pressmeddelande: Stort intresse för trafik- och infrastrukturfrågor

Frågor kring infrastruktur och trafikering är högaktuella, både på nationell och regional nivå. Region Jönköpings län arrangerar torsdag 2 mars 2017 en konferens om infrastruktur och trafikering, och över hundra deltagare är anmälda.

Delaktighet och stöd på akuten

Patienterna i länet ger överlag ett gott betyg till besöken på akutmottagningarna i Jönköpings län. Framför allt upplevs möjligheten till involvering och delaktighet i vården som god, liksom det emotionella stödet. Det visar Sveriges Kommuners och Landstings senaste nationella patientenkät.

Ja till strategi för oberoende av inhyrd personal

Regionstyrelsen antog den 28 februari 2017 den nationella strategin för oberoende av inhyrd personal. Samtidigt arbetar Region Jönköpings län brett och målmedvetet vidare med att genomföra och utveckla tidigare beslutad handlingsplan.

Pressmeddelande: Jönköpings läns litteratur kartlagd

I den färska rapporten ”Mellan bildningsförakt och litteraturpassion” är det nu kartlagt hur litteratur skapas i Jönköpings län. I rapporten beskrivs även problem och utvecklingsförslag.

Pressinbjudan: Perspective – tillsammans bygger vi framtidens hälso– och sjukvård

Den 1-2 mars 2017 arrangerar Region Jönköpings län den internationella kliniska Mikrosystemfestivalen i Jönköping, med deltagare från tolv nationer. Årets tema är perspektiv.

Pressmeddelande: Konferens inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, 28 februari - 1 mars 2017

Rehabkoordinatorns funktion inom sjukskrivningsprocessen har de senaste åren uppmärksammats. Bland annat vill regeringen vill etablera en ny yrkesgrupp inom vården, och utreder nu formerna för hur rehabkoordinatorn ska kunna fungera som en spindel i nätet och stötta sjukskrivna på vägen tillbaka till arbete.

Antibiotikaförskrivningen i länet lägre än rikssnittet

Antibiotikaförskrivningen i Jönköpings län låg under 2016 på samma nivå som 2015, 294 recept per 1000 invånare, men lägre än riksgenomsnittet på 318 recept. Nationellt ökar förskrivningen till barn, i Jönköpings län bara bland äldre barn, 7-19 år.

Tio nya standardiserade vårdförlopp i cancersjukvården 2017

Onsdagen 15 februari 2017 startade fem standardiserade vårdförlopp och resterande fem startar 15 mars i Region Jönköpings län.

Pressinbjudan 24 februari 2017: Gamla rötter, nya röster - Demokratisoppa med Ann-Christine Jungar om populism i Europa och världen

Ann-Cathrine Jungar är docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, och forskar om högerpopulistiska partier i Europa med särskilt fokus på Norden. Fredag 24 februari medverkar hon i föreläsningsserien Demokratisoppa.

Pressinbjudan 25 februari 2017: Nytt stipendium till två konststuderande från länet

Joakim Sandqvist och Evelina Jonsson är de första konststuderande som får ta emot stipendium från Paul Petersons stiftelse, en ny stiftelse som Region Jönköpings län förvaltar. Stipendiet är sammanlagt på 100 000 kronor, ett av de största av sitt slag i Sverige.

Pressmeddelande: Stor satsning på länets järnvägsnät

I en gemensam avsiktsförklaring med Trafikverket bidrar Region Jönköpings län med sam- och medfinansiering på 500 miljoner kronor till investeringar i länets järnvägsnät. Detta för att stärka förutsättningarna att få in viktiga satsningar i Trafikverkets kommande förslag till nationell transportplan. Det är innebörden i det förslag som regionfullmäktige nu ska besluta om.

God konkurrenskraft hos länets företag

Aktiebolagen i Jönköpings län har god konkurrenskraft konstaterar Magnus Johansson på analysföretaget Bisnode. Onsdag 22 februari presenterade han sin omfattande analys av länets företag för näringslivschefer, planerings- och utredningsansvariga i kommuner, företrädare för branschorganisationer, med flera.

Näringslivet i Jönköpings län har god tillväxt och lönsamhet. Det visar en rapport från analysföretaget Bisnode som på uppdrag av Region Jönköpings län har gått igenom bokslut från länets aktiebolag under sex år, 2010-2015.

Eksjö och Värnamo nya studieorter för sjuksköterskeutbildningen

Nu ska vi bli sjuksköterskor! Julia Jonsson, Jenny Edman, Josefin Faust och Ulrika Krantz bor alla på Höglandet och har därför valt Eksjö som studieort när de nu läser till sjuksköterskor. På Campus I 12 tar bland annat utvecklingsledare Eva Klangbeck (i bakgrunden) hand om dem.

Hälsohögskolan i Jönköping kan nu för första gången på många år erbjuda sjuksköterskeutbildning med både Eksjö och Värnamo som studieorter, genom samarbete med respektive kommun. Det ger möjlighet för blivande sjuksköterskor att delvis läsa på hemmaplan.

Pressinbjudan22 februari 2017: Rapport om länets näringsliv presenteras

Näringslivet i Jönköpings län har god konkurrenskraft och tillväxt. Det visar en rapport från analysföretaget Bisnode som på uppdrag av Region Jönköpings län har gått igenom bokslut från länets aktiebolag under sex år.

Pressmeddelande 20 februari 2017: Avtal skrivs med entreprenör för ny byggnad på Länssjukhuset Ryhov

Måndag den 20 februari 2017 har regionfastigheter tecknat avtal med byggföretaget NCC om byggnation av en helt ny huskropp, D1, på 34 000 kvadratmeter, intill Länssjukhuset Ryhovs huvudbyggnad.

God tillgång till vård i Jönköpings län

Invånarna i Jönköpings län är mycket nöjda med vården. Det visar den nationella undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern, som publiceras idag. Vården i länet får överlag höga betyg av de 1000 personer som deltagit i undersökningen under 2016 och ligger i topp jämfört med övriga landet.

Jönköping blir studieort för läkarutbildningen i Linköping

Läkarprogrammet, studieort Jönköping, kommer att ha sina lokaler i ett nybyggt hus intill Länssjukhuset Ryhov, med inflyttning i januari 2020.

I januari 2019 blir Jönköping en av fyra huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet från termin 6 till 11, med 30 studenter per termin. En viktig långsiktig satsning som är positiv för patientnyttan, forskning och läkarrekryteringen.

15 nya yrkeshögskoleutbildningar till Jönköpings län

Lärare i svart t-shirt visar verktyg för ung tjej i vit lurvig tröja

Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat 15 yrkeshögskoleutbildningar till Jönköpings län. Det betyder att ytterligare 850, totalt 2700 personer, från och med hösten 2017 har möjligheten att utbildas inom yrken som är högt efterfrågade av näringslivet i vårt län.

Nationell kurs utbildar ST-läkare i vården av sköra äldre

Daniel Gustafsson, överläkare och kursansvarig, får en pratstund med deltagarna Hanna Lindvert, ST-läkare i allmänmedicin, Tärnaby, Anna Tengvall, ST-läkare i geriatrik, Stockholm, Viktor Eklund, ST-läkare i allmänmedicin, Halmstad samt Jon Gustafsson, ST-läkare i geriatrik, Ludvika.

Vården av äldre och sköra människor kräver fördjupad kunskap i geriatrik och gerontologi. Därför får 35 ST-läkare från hela Sverige en specialistkurs i Jönköping om hemsjukvård och vården av sköra äldre, i ett samarbete mellan Institutet för Gerontologi i Jönköping och geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Pressmeddelande: Välfärdsutredningen – ett slag mot små vårdaktörer och idéburna organisationer

Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) saknar de mindre vårdaktörernas perspektiv och fokus på välfärdstjänsternas kvalitet. Delbetänkandet bidrar dessutom till att försämra förutsättningarna för småföretag och idéburna organisationer i Jönköpings län, genom ökad administration och vinstbegränsningar. Det menar majoriteten i regionfullmäktige som ställer sig bakom regionstyrelsens yttrande, där utredningens förslag avstyrks.

Hälsoskolan lär asylsökande och nyanlända svensk hälso- och sjukvård

Sjuksköterskorna Anette Jonsson (längst till vänster) och Viktoria Ackfeldt håller hälsoskola i Öxnehaga kyrka och informerar bland annat om vinterkräksjuka.

De kommer från bland annat Irak, Syrien och Eritrea, men bor numera på Öxnehaga i Huskvarna. Varje måndag träffas de i kyrkan för att fika, promenera, träna svenska, hålla andakt och umgås. Dessutom får de lära sig om hälso- och sjukvård när asyl- och integrationsteamet från Region Jönköpings län håller hälsoskola.

Hälsocafé - mötesplats för hälsa och livskvalitet

Hjärtats hus, ett av de hälsocaféer som träffas på Ryhovs herrgård, är en samlingspunkt för patienter och närstående med cancersjukdom. För Mikael Grahn och hans fru Kristina Persson (längst till höger) betyder det mycket att komma och träffa bland andra initiativtagarna Marie Steen och Maggie Målevik.

Hälsocafé är en mötesplats för patienter och närstående där man själv kan skapa nätverk och få stöd att påverka sin hälsa och livskvalitet. Det är tanken med satsningen som Region Jönköpings län gör i gränslandet mellan hälso- och sjukvården och andra samhällsaktörer.

Pressmeddelande: Jönköpings län först ut i Regiondialog med Sverigeförhandlingen

Företrädare från näringsliv och organisationer i Jönköpings län samlades 2 februari 2017 för att framtidsspana tillsammans med Sverigeförhandlingen och Region Jönköpings län.

Många utredningar och rapporter har gjorts om höghastighetsjärnvägen. Nu vill Sverigeförhandlingen och Region Jönköpings län få in fler röster om framtida möjligheter med de nya stambanorna. Torsdag 2 februari 2017 samlades representanter från bland annat näringsliv, turism och utbildning för att prata om de positiva effekter som höghastighetstågen kan ge, både nationellt och i Jönköpings län.

Samarbetsavtal för att attrahera utländska investeringar till Jönköpings län

Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör och Malin Olsson, regionråd i Region Jönköpings län, skrev tillsammans med Francisca Herodes från Business Sweden under det treåriga samarbetsavtal som ska leda till fler utländska investeringar i Jönköpings län.

Torsdag 2 februari 2017 skrev Region Jönköpings län och länets 13 kommuner ett samarbetsavtal med Business Sweden i syfte att attrahera utländska investeringar till Jönköpings län.

Succé för e-tjänster i barnhälsovården

sjuksköterska mäter huvudomfång med måttband på bebis

Det senaste halvåret har antalet vårdnadshavare som upptäckt barnhälsovårdens e-tjänster ökat markant. Många föräldrar använder e-hälsotjänsterna för att se sina bokningar och andelen som loggar in för att boka om en besökstid har ökat med 265 procent.

Turné för att locka AT-läkare till Region Jönköpings län

De besöker nu läkarprogrammen på sju orter i landet för att locka AT-läkare till Region Jönköpings län. Åsa Sjögren, HR-konsult, Eksjö, Värnamo, Martin Peraic, AT-läkare Värnamo, Lovisa Hermansson, AT-läkare, Jönköping, Pia Bolmgren Svensson, HR-konsult, Värnamo, Marina Möller, AT-samordnare samt Ozan Aricak, AT-läkare Eksjö.

Läkare som gör sin 21 månader långa AT-tjänstgöring är en viktig del i det långsiktiga rekryteringsarbetet. Just nu är HR-konsulter och AT-läkare i Region Jönköpings län ute på AT-turné till sju lärosäten i Sverige för att berätta hur AT–tjänstgöringen ser ut i Region Jönköpings län.

Regionfullmäktige 7 februari 2017

Handlingar till regionfullmäktiges sammanträde 7 februari 2017 har publicerats under Demokrati:

Smålands Litteraturfestival 2017

Helgen 4-5 februari 2017 arrangeras Smålands Litteraturfestival, SmåLit, för andra gången.

Pressmeddelande: Region Jönköpings län ska bli oberoende av hyrpersonal

Om två år ska samtliga landsting och regioner vara oberoende av inhyrd personal. Regionstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom den nationella strategin och ett brett och målmedvetet arbete pågår för att nå målet om att bli oberoende av hyrpersonal inom Region Jönköpings län.

Pressmeddelande: Bra verksamhet och stabil ekonomi 2016 ger goda förutsättningar att möta framtiden

– Länets invånare kan glädja sig åt ännu ett år med bra verksamhet i Region Jönköpings län, säger Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande. Med årets resultat i ryggen fortsätter vi att driva på utvecklingen av vår hälso- och sjukvård, investeringar i infrastruktur och satsningar på regional utveckling. Vi står väl rustade att fortsätta framtidsbygget mot Sveriges fjärde tillväxtregion och landets bästa hälso- och sjukvård.

Pressinbjudan 2 februari 2017: Nytt samarbetsavtal för att attrahera utländska investeringar till Jönköpings län

Region Jönköpings län och länets 13 kommuner tecknar ett samarbetsavtal med Business Sweden i syfte att attrahera utländska investeringar till Jönköpings län. Avtalet tecknas 2 februari 2017.

Kulturrådet ökar anslaget till Region Jönköpings län

färgstark kvällsbild på konstinstallation av av konstnären Carl Michael von Hausswolff i Jönköping. Rött ljus som strålar ut genom fönster i parkeringshuset Automobilpalatset.

Kulturrådet uppmärksammar Region Jönköpings läns arbete och ökar anslaget med 1,5 miljoner kronor. Totalt får regionen cirka 32,4 miljoner kronor vid årets fördelning.

Nya sjuksköterskor får omfattande introduktion i yrkeslivet

Annika Fritzon anställdes som sjuksköterska på Länssjukhuset Ryhov under 2016, och uppskattar det omfattande introduktions- och utvecklingsprogram som hon och hennes kollegor får för en bra start i yrkeslivet.

Region Jönköpings län har infört ett omfattande introduktions- och utvecklingsprogram på totalt 20 heldagar för alla nyutexaminerade sjuksköterskor som anställs. Här får de möjlighet att träna praktiskt på olika kliniska moment som möter dem i yrkeslivet och växa in i sin yrkesroll.

Från 1 februari 2017: Enklare tillgång till förskrivna livsmedel

Nu förbättras möjligheten att beställa och få leverans av livsmedel för speciella medicinska ändamål och tillbehör. Med de nya rutinerna görs beställningen genom hjälpmedelscentralen, samtidigt som beställaren kan få råd av dietister.

Öppna jämförelser 2016 – Region Jönköpings län i topp

Öppna jämförelserna visar mycket goda resultat för Region Jönköpings län, flera ligger i topp bland Sveriges regioner/landsting. Socialstyrelsens rapporter, som kom förra veckan, visar bland annat att invånarna har stort förtroende för vården – primärvården har högsta värdet i Sverige. När Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sammanställer kvalitetsjämförelser inom 16 hälso- och sjukvårdsområden är Region Jönköpings län bland de allra bästa.

Ny handledningsmodell ger jämbördigt lärande

Ferisa Basic, sjuksköterska på medicin- och geriatrikkliniken avdelning  C, Länssjukhuset Ryhov, är handledare för både Lisa Riberth och Ebba Nordfors när de är ute på sin första verksamhetsförlagda utbildning under termin tre. Genom den här modellen lär de inte bara av sin handledare utan också av varandra.

När Ferisa Basic, sjuksköterska på medicinkliniken avdelning C, Länssjukhuset Ryhov, kliver in i sin roll som handledare, är det med två sjuksköterskestudenter samtidigt. Peer-learning (jämbördigt lärande) har visat sig ha flera fördelar för både handledare och studenter.

Dags att nominera till årets Klimatpris!

Illustration över miljö med ängar, djur, människor, hus, bilar, vindkraftverk.

Förra året tog Vätterhem emot Klimatpriset inför 500 personer under Klimatkvällen! Nu är det dags att ta reda på vilka som ska vara med och tävla om priset i år. Det är dags att börja nominera.

1177 – kvalificerad vård på telefon och webb

Ingrid Petrell och Kerstin Askevik-Karlsson är två av medarbetarna på 1177 Vårdguiden som ger länsinvånarna kvalificerade medicinska råd. Många gånger handlar det om råd om egenvård, eller hänvisning till rätt vårdnivå.

Till 1177 Vårdguiden kan du ringa dygnet runt för att få medicinsk bedömning utifrån de symptom du har och den oro du känner. Sjuksköterskorna på 1177 kan ge råd om egenvård, eller hänvisa vidare till rätt vårdnivå.

Pressinbjudan 26 januari 2017: 250 utbildas om nya rekommendationer för barnvaccination

Torsdag 26 januari 2017 kommer bland andra bloggaren Gunnar Roland Tjomlid till en utbildningsdag i Jönköping/Huskvarna om barnvaccinationer. Omkring 250 personer deltar.