Pressmeddelanden lex Maria

Anmälan enligt lex Maria - borde lagts in för vård

Patient med dåligt allmäntillstånd, förvirring och uttorkning borde lagts in för vård vid första vårdtillfället. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - bristande kontroll av blodtrycket

Anmälan gäller en patient som fått centralstimulerande läkemedel förskrivet trots mycket högt blodtryck. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - tarmbesvär som borde föranlett läkarundersökning framkom inte vid vårdkontakt

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att brister i information till vårdnadshavare och vårdpersonal kan ha bidragit till att tecken på tarmbesvär som borde ha lett till läkarbedömning inte framkom vid ett ordinarie besök i barnhälsovården.

Anmälan enligt lex Maria - nervskada efter operation

Nervskada på grund av blödning efter operation av höftled uppmärksammades först efter fyra dagar. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - felaktigt provsvar

Anmälan gäller patient med hudförändring, där felaktigt provsvar innebar att patienten fick opereras ytterligare en gång. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - ortopediska operationer

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i sex ärenden som inträffade 2012–2016 och gäller fall där en ortopedläkare, då verksam vid Värnamo sjukhus, opererat.

Anmälan enligt lex Maria - tarmbesvär som borde föranlett läkarundersökning framkom inte vid vårdkontakt

Brister i information till vårdnadshavare och vårdpersonal kan ha bidragit till att tecken på tarmbesvär som borde ha lett till läkarbedömning inte framkom vid ett ordinarie besök i barnhälsovården. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – försenad diagnos efter skada i foten

Förnyad röntgenundersökning visar att fotskadan orsakat en fraktur. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – komplikation i samband med galloperation

Patient bedöms ha fått en skada på höger gallträd i samband med galloperation. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende – fördröjd diagnos vid propp

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att rätt diagnos hos patient med hjärnstamsinfarkt kunde ställas först efter tre dygn.