Pressmeddelanden lex Maria

Anmälan enligt lex Maria - åtgärder borde vidtagits tidigare

Åtgärder vid lunginflammation borde vidtagits tidigare. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - fick fel blodplasma

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att patient fick fel blodplasma.

Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd handläggning av utredning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att utredning av tarmbesvär inte följde rutinerna och därför fördröjdes.

Beslut i lex Maria-ärende - patient kallades inte till kontroll

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att patient med cancer inte kallades till planerad kontroll.

Anmälan enligt lex Maria - fick fel blodplasma

Patient fick fel blodplasma. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - operation för att ta bort kompress

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att patient fick opereras på nytt för att avlägsna en kompress.

Beslut i lex Maria-ärende - patient med bröstsmärtor togs inte med till sjukhus för bedömning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om en händelse där en patient med bröstsmärtor inte togs med till sjukhus för bedömning.

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd handläggning av utredning

Utredning av tarmbesvär följde inte rutinerna och fördröjdes. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - fel blodgrupp skrevs in som provsvar

Fel blodgrupp skrevs in som provsvar. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - privat relation med patient

Sjukvårdspersonal hade privat relation med patient. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.