Pressmeddelanden lex Maria

Beslut i lex Maria-ärende - försenad behandling av återfall i cancersjukdom

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att återfall i cancersjukdom inte noterades vid återbesök.

Anmälan enligt lex Maria – bristande rutiner

Bristande rutiner gjorde att anhörig kunde avboka tid för patient. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - ortopediska operationer

Region Jönköpings län har utrett händelserna, vidtagit åtgärder och lämnar ärendena för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmälan enligt lex Maria - försenad behandling av återfall i cancersjukdom

Återfall i cancersjukdom noterades inte vid återbesök. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - flytt till intensivvård försenades

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att bristande samverkan mellan kliniker på Länssjukhuset Ryhov gjorde att flytt av patient med svår infektion försenades.

Anmälan enligt lex Maria - stroke i samband med kranskärlsröntgen

Patient fick stroke i samband med kranskärlsröntgen. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - åtgärder borde vidtagits tidigare

Åtgärder vid lunginflammation borde vidtagits tidigare. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - fick fel blodplasma

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att patient fick fel blodplasma.

Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd handläggning av utredning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att utredning av tarmbesvär inte följde rutinerna och därför fördröjdes.

Beslut i lex Maria-ärende - patient kallades inte till kontroll

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att patient med cancer inte kallades till planerad kontroll.