Pressmeddelanden lex Maria

Anmälan enligt lex Maria – sondmat hamnade i lungan

Slang för näring hamnade fel och patient fick sondmaten i lungan. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – operation för att ta bort kompress

Patient fick opereras på nytt för att avlägsna en kompress. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - återbesök planerades inte in

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att patient med en cancersjukdom inte kallades till återbesök.

Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd cancerdiagnos

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en förändring på stämbanden inte noterades, vilket fördröjde diagnosen.

Beslut i lex Maria-ärende - fraktur upptäcktes efter två månader

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om patient som skadat höften, men även hade smärtor i nacken.

Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd diagnos

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om patient som klämt benet hemma och först bedömdes inte ha drabbats av skada som krävde operation.

Anmälan enligt lex Maria – patient med bröstsmärtor togs inte med till sjukhus för bedömning

Patient med bröstsmärtor togs inte med till sjukhus för bedömning. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – godartad tumör följdes inte upp

En godartad hjärntumör blev inte uppföljd som planerat. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – operation av kotfraktur dröjde

En kotfraktur bedömdes inledningsvis som okomplicerad varför operationen blev fördröjd. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – patient föll ur sin säng

Patient som vårdades på sjukhus efter en stroke, föll ur sin säng och fick en ny hjärnblödning. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.