Pressmeddelanden lex Maria

Anmälan enligt lex Maria - fel blodgrupp skrevs in som provsvar

Fel blodgrupp skrevs in som provsvar. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - privat relation med patient

Sjukvårdspersonal hade privat relation med patient. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - försenade provsvar efter tekniskt fel

Ett tekniskt fel i samband med systemuppgradering medförde att provsvar inte skrevs ut och därför försenades till den vårdgivare som beställt provsvaret. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – flytt till intensivvård försenades

Bristande samverkan mellan kliniker gjorde att flytt av patient med svår infektion försenades. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - komplikation vid stomioperation

Fel del av tarmen kopplades till stomin. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - patient kallades inte till kontroll

Patient med cancer kallades inte till planerad kontroll. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - godartad tumör följdes inte upp

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en tumör inte följdes upp som planerat.

Anmälan enligt lex Maria – sondmat hamnade i lungan

Slang för näring hamnade fel och patient fick sondmaten i lungan. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – operation för att ta bort kompress

Patient fick opereras på nytt för att avlägsna en kompress. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - återbesök planerades inte in

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att patient med en cancersjukdom inte kallades till återbesök.