Tidningar

Region Jönköpings län ger regelbundet ut invånartidningen För ett bra liv i en attraktiv region, personaltidningen Pulsen och taltidningen Talade regionnyheter.

Tidningarna är viktiga kanaler för information till länsbor och medarbetare och ett komplement till regionens kommunikation i digitala medier.

Talade regionnyheter

Tidningen För ett bra liv i en attraktiv region

Personaltidningen Pulsen