Anneli Huhtimo är Årets handledare

Anneli Huhtimo, skötare på psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö, tar emot utmärkelsen Årets handledare 2016 av Per Gradén, ledamot i VO-College nationella råd och ordförande i utnämningen av Årets handledare 2016.
Anneli Huhtimo, skötare på psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö, tar emot utmärkelsen Årets handledare 2016 av Per Gradén, ledamot i Vård- och omsorgscollege nationella råd och ordförande i utnämningen av Årets handledare 2016. Foto: Therese Vanderlei

Anneli Huhtimo kombinerar sitt arbete som skötare på psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset, med att även vara övergripande samordnare för arbetsplatsförlagt lärande, APL, som vård- och omsorgselever gör på sjukhusets olika kliniker. För det belönas hon som Årets handledare 2016 av Föreningen Vård- och omsorgscollege.

– Det känns väldigt roligt att bli uppskattad för det jag gör. Jag jobbar för att eleverna ska få en bra utbildning och ett gott lärandeklimat, säger Anneli Huhtimo.

Hon har kontakt med de olika vård- och omsorgsutbildningar på gymnasie- och Komvuxnivå i Höglandets kommuner. Där läser eleverna i tre år för att bli undersköterskor eller skötare. Under studietiden har de APL under fyra till sex veckor, bland annat på Höglandssjukhusets olika avdelningar, med handledning.

Skapa gott samarbete

– Min uppgift är att skapa ett gott samarbete mellan elever, skola och arbetsgivare så att får den utbildning och det bemötande de har rätt till.

I hennes roll ingår att ha regelbunden kontakt med skolorna och träffar två gånger per termin med de medarbetare som är APL-ansvariga på klinikerna.

– De elever som är på APL träffar jag när det behövs, till exempel om det är aktuellt att byta handledare.

Föreningen Vård- och omsorgscollege arbetar för samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar, som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité.

Första Årets handledare

I samband med den årliga rikskonferensen i Stockholm torsdagen den 17 november utsågs för första gången Årets handledare och Anneli Huhtimo hyllades med blommor och diplom med motiveringen:

”Anneli har byggt upp en väl fungerande organisation för apl på Höglandssjukhuset. Hon är ett pedagogiskt stöd till övriga handledare och stöttar dem i elevernas utvärdering och återkoppling. Hon tillför en anda som genomsyras av engagemang, proffsighet, kunnighet och empati. Hon skapar mötesplatser för erfarenhetsutbyte mellan elever och handledare och motiverar eleverna i deras utbildning”.

– Jag känner mig stolt när jag vet att det är såväl min arbetsplats som elever och lärare som nominerat mig, säger Anneli Huhtimo.