Antibiotika kan rädda liv – när det används på rätt sätt

Antibiotika bara när det behövs! Just nu kan du se filmen om hur du inte ska göra när du släcker små bränder. Samma sak gäller för antibiotika – det tunga artilleriet ska bara användas när egenvårdsråd och tålamod inte hjälper mot besvären. Det är Region Jönköpings län som står bakom filmen, som ingår i kampanjen för att skapa förståelse för att använda antibiotika på rätt sätt.
Antibiotika bara när det behövs! Just nu kan du se filmen om hur du inte ska göra när du släcker små bränder. Samma sak gäller för antibiotika – det tunga artilleriet ska bara användas när egenvårdsråd och tålamod inte hjälper mot besvären. Det är Region Jönköpings län som står bakom filmen, som ingår i kampanjen för att skapa förståelse för att använda antibiotika på rätt sätt. Foto: Johan W Avby

Vid vissa infektioner är antibiotika effektiv och ibland en livsnödvändig behandling. Vid andra helt onödigt. Antibiotika ska bara användas när det behövs – det är budskapet i kampanjen från Region Jönköpings län som nu startar och pågår under någon vecka.

Det är ett växande globalt problem att antibiotika används för mycket. Risken är att den i vissa fall blir verkningslös eftersom bakterierna kan utveckla motståndskraft (resistens) – och resistenta bakterier är ett stort hot mot både människors och djurs hälsa.

– Vi ska spara antibiotika tills det verkligen behövs, säger Andreas Lägermo, koordinator för Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens) i Jönköpings län.

Öka förståelsen

Region Jönköpings län arbetar sedan länge för att minska antibiotikaanvändningen och öka förståelsen för att alla har ett ansvar. Det sker bland annat genom riktade insatser till vissa patientgrupper, information till invånarna och uppföljning och rådgivning till läkare på både vårdcentraler och sjukhus, både för att minska förskrivningen och öka kvaliteten i förskrivningen.

Färre recept

Insatserna ger resultat. 2011 var till exempel andelen antibiotika vid luftrörskatarr 22 procent i Jönköpings län.

– Nu är genomsnittet 5 procent. Antibiotika gör ingen nytta vid okomplicerad luftrörskatarr, säger Andreas Lägermo.

Statistiken visar också att förskrivningen av recept på antibiotika i Jönköpings län är något lägre än rikssnittet, men fortfarande en bit ifrån det mål som finns för att nå en försiktig antibiotikaanvändning.

Mer fakta

Stramas långsiktiga mål är högst 250 antibiotikarecept per 1 000 invånare. Delmålet i Region Jönköpings län för 2016 är högst 290 recept, ett mål som nåtts periodvis. Region Jönköpings län ligger på femte plats i antal förskrivna recept på antibiotika.