Barn förbereds inför vårdbesöket med bildspel och filmer

Samma innehåll som på 1177.se finns hos barhälsovården, med ett tågset med vagnar fyllda med de moment som ska gås igenom vid hälsobesöket. Barnet får flytta över innehållet i takt med att undersökningen görs.
Samma innehåll som på 1177.se finns hos barhälsovården, med ett tågset med vagnar fyllda med de moment som ska gås igenom vid hälsobesöket. Barnet får flytta över innehållet i takt med att undersökningen görs. Foto: Johan W Avby

Förberedda barn är nyckeln till att ett hälsobesök i barnhälsovården eller undersökning i sjukvården ska gå smidigt. Därför tar Region Jönköpings län fram bildspel och filmer på 1177.se som tydligt visar vad som väntar barnet vid besöket och tipsar om materialet i samband med kallelser.

Vad händer vid 2,5-årsbesöket hos barnhälsovården?  Hur går en hörselundersökning till på barn från tre års ålder?

Det är två exempel på bildspel respektive film som Region Jönköpings län tagit fram för att barn och föräldrar ska kunna förbereda sig inför besöket.

– Vi arbetar mycket med bilder för att visa vad som händer vid besöket. Det blir tydligt och realistiskt. Vårt fokus är hur barnen upplever besöket och vad de kan vara oroliga för, säger kommunikatör Anna Franzén Ekros.

För de olika hälsobesöken i barnhälsovården finns det sedan några år tillbaka bildspel, illustrerat av ett tåg, som berättar om vad som ska hända. I små korta sagor kan barn och föräldrar klicka sig fram för att genom bilder se vilka moment som besöket kommer att innehålla.

Barnet får vara aktivt vid hälsobesöket

På barnhälsovårdens mottagningar i Jönköpings län finns sedan en platta i form av ett tågsätt, där varje vagn ska fyllas med en aktivitet. Barnet får fokus på att bygga tåget och blir mer positiv till att genomföra undersökningen.

Nu pågår arbetet också med ett bildspel som beskriver vad som väntar treåringen vid läkarbesöket på barnhälsovården. Här är tanken att barnet till exempel ska bli förberedd på att det ska ta av sig tröjan och att läkaren ska känna på kroppen.

Ett annat exempel är EEG-undersökning av hjärnan. Inför denna neurologiska undersökning finns nu ett bildspel på 1177.se som visar barnet hur undersökningen går till och hur förberedelserna är innan man somnar.

Bildspel om att ligga på sjukhus

Det finns en mängd undersökningar och behandlingar som kan genomföras på barn på sjukhus. Men när man är barn och läggs in på sjukhus finns vissa gemensamma saker som händer, och de beskrivs i ett färskt bildspel som tagits fram av barn- och ungdomsmedicinsk vård.

Film har hittills använts bland annat för att visa barn och föräldrar hur hörselundersökning från åtta månader respektive tre års ålder går till, i de fall där barnhälsovården remitterar till audionommottagning.

– Hörselundersökning är mer krävande, eftersom barnet ska samspela med audionomen. Här kan föräldrar och barn tillsammans se vad som kommer att hända vid besöket, säger Anna Franzén Ekros.

Det innebär att de är väl förberedda när de sedan kliver in i det ljudisolerade rummet, får hörlurar på huvudet och ska reagera på de ljud de hör.

Fler bildspel och filmer på 1177.se

1177.se utvecklas hela tiden med fler bildspel och filmer för att förbereda barn för olika undersökningar i sjukvården. Nu är det till exempel på gång en berättelse riktad till stickrädda barn – som bildspel eller film.

– Varje gång vi får en förfrågan om att förbereda barn för en undersökning eller behandling, diskuterar vi den bästa lösningen. Film använder vi när barnet eller de vuxna behöver uppleva det som barnet sedan ska gå igenom, eller om det handlar om att visa rörelsemoment, säger Anna Franzén Ekros.

Läs mer:

1177.se, 2,5-årsbesöket i barnhälsovården(Extern länk)