Elektroniska remisser testas

Region Jönköpings län, Region Östergötland och Landstinget i Kalmar län testar just nu elektroniska remisser i ett gemensamt pilotprojekt. Den här veckan skickar Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Länssjukhuset i Kalmar de första elektroniska remisserna för vissa patienter med blodsjukdomar till Universitetssjukhuset i Linköping.

Region Jönköpings län använder i dag elektroniska remisser inom regionen. Men för de patienter som remitteras till eller från kliniker i andra landsting eller regioner är det fortfarande pappersremisser som gäller. Nu pågår ett projekt för att testa e-remisser för patienter som rör sig över landstings- och regiongränserna i den sydöstra sjukvårdsregionen. 

– Elektroniska remisser mellan landsting och regioner är ett viktigt steg i hälso- och sjukvårdens digitalisering, säger Anette Peterson, med ansvar för vårdtjänster i Region Jönköpings län. Det underlättar för vården och minskar väntetiderna för patienterna. 

Projektet drivs gemensamt av sydöstra sjukvårdsregionen, det vill säga Region Östergötland, Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län. De första testerna görs i liten skala inom hematologen, där patienter med blodsjukdomar behandlas. Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Länssjukhuset i Kalmar kommer den här veckan att skicka de första elektroniska remisserna för en begränsad grupp patienter som remitteras till Universitetssjukhuset i Linköping. 

– För oss innebär elektroniska remisser ett snabbare och säkrare remissflöde, säger Henrik Hjortsjö, tillförordnad verksamhetschef för medicinkliniken vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Dessutom minskar det den administrativa handläggningen och ger högre effektivitet. Remissen går alltid till rätt instans och det minskar onödig byråkrati. 

Nästa steg är Vårdcentralen Österbymo i Region Östergötland som ska skicka e-remisser för vissa patienter som remitteras till Höglandssjukhuset i Eksjö i Region Jönköpings län. 

– Vi håller på att testa systemet för att se att det lever upp till de krav vården har, säger Anette Peterson. Vi börjar i liten skala och om det fungerar kan vi införa det på bredare front. 

Det gemensamma projektet för e-remisser är en del i ett större, gemensamt arbete i sydöstra sjukvårdsregionen. Det syftar till att skapa snabbare och bättre vård för de patienter som rör sig över landstings- och regiongränserna.