Familjecentralen Rosenlund en satsning på barnen och familjerna

Fyra verksamhetsben, innebär fyra band att knyta ihop vid invigningen, för Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör, Kirurgisk vård, Karl Gudmundsson, socialdirektör, Andreas Sturesson (KD) kommunalråd och Mia Frisk (KD), regionråd.
Fyra verksamhetsben, innebär fyra band att knyta ihop vid invigningen, för Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör, Kirurgisk vård, Karl Gudmundsson, socialdirektör, Andreas Sturesson (KD) kommunalråd och Mia Frisk (KD), regionråd. Foto: Johan W Avby

Torsdag 8 december 2016 invigdes Familjecentralen Rosenlund i Jönköping, den tionde i ordningen i Jönköpings kommun, som innebär en träffpunkt för barn och föräldrar i det geografiska upptagningsområdet.

I en Familjecentral finns kvinnohälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst i form av kurator. Verksamheten vänder sig till alla blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-6 år.

– Vi startade i oktober. Det är fantastiskt att vara igång nu, säger Martina Larsson, vårdenhetschef för barnhälsovården. Vi arbetar både hälsofrämjande och med riktade insatser, och det är låga trösklar mellan oss. När vi identifierar en familj som behöver extra stöd samverkar vi med till exempel kurator som finns alldeles intill.

19:e Familjecentralen i länet

Familjecentralen Rosenlund är den tionde i Jönköpings kommun, den 19:e i Jönköpings län. Konceptet innebär att kvinnohälsovården och barnhälsovården i Region Jönköpings län samarbetar med den kommunala öppna förskolan och socialtjänsten för att skapa en träffpunkt.

– När vi har visionen om ett bra liv i en attraktiv region måste vi också arbeta förebyggande för att skapa en bra hälsa. Då är det bra att börja tidigt i livet. Vi möter barnen och familjerna och kan göra en bra investering för framtiden. Familjecentraler är unikt. Här jobbar olika yrkesgrupper gränslöst för att göra det bästa för familjerna, säger Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård.

”En social investering”

Karl Gudmundsson, socialdirektör i Jönköpings kommun, är inne på samma linje:

– Detta är en fin julklapp till barn och föräldrar. Familjecentralerna är väldigt uppskattade och nu täcker vi hela Jönköpings kommun. Detta är en jättebra social investering som ger långsiktiga effekter.

Andreas Sturesson (KD), kommunalråd i Jönköping, konstaterar att Jönköpings kommun med sina tio familjecentraler, har kommit betydligt längre än många andra kommuner i landet.

”Vi är duktiga på samverkan”

– Visst finns det en vilja i botten. Men vi är också väldigt duktiga på att samverka. Vi har tidigare startat barnahus och barn- och ungdomshälsa. Familjecentraler är ytterligare ett exempel på samverkan. Får vi trygga familjer får vi trygga barn, vilket är en förutsättning för att bland annat klara sin skolgång, säger Andreas Sturesson.

I dag finns det familjecentraler i många kommuner i Jönköpings län.

– Snart täcker vi alla kommuner i länet. Vi säger att Jönköpings län ska vara det bästa länet att växa upp i för barn. Då är Familjecentralerna en investering i det, säger Mia Frisk (KD) regionråd och ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.