Finns hjälp att söka för den som är utsatt för våld

Det är ofta höga förväntningar på en storhelg. Samtidigt kan den slita på relationer och risken för våld ökar, vilket innebär en anspänning för både vuxna och barn. Våldet kan vara såväl fysiskt som psykiskt, materiellt eller sexuellt. För både den som utövar våld och den som utsätts finns hjälp att få.
Det är ofta höga förväntningar på en storhelg. Samtidigt kan den slita på relationer och risken för våld ökar, vilket innebär en anspänning för både vuxna och barn. Våldet kan vara såväl fysiskt som psykiskt, materiellt eller sexuellt. För både den som utövar våld och den som utsätts finns hjälp att få. Foto: Mikael Bergström

Inför en storhelg som jul och nyår är förväntningarna ofta höga. Men det finns också de som bävar för en lång helg som tär på relationen och som kan leda till våld. För den som utövar våld, eller är utsatt för våld, finns hjälp att få.

– Våldet har en tendens att öka i samband med storhelger. Allt ska vara bra, men man tär på varandra, säger psykolog Dan Rosenqvist på Alternativ till våld i Jönköping. Människor kanske i allmänhet mest tänker på det tunga våldet, det fysiska. Men det våld som är vanligast och skadar mest på sikt är framförallt det psykiska våldet – det hotfulla och djupt kränkande våldet.

Dan Rosenqvist konstaterar att en storhelg är påfrestande för den som lever i en relation med våld, eller hot om våld.

Alkohol ökar risken för våld

– Arbetslivet kan vara ett andningshål. När man är på jobbet kan man andas ut. I stället blir julhelgen förknippad med mycket oro och ångest. Under en storhelg ökar också alkoholkonsumtionen, och då ökar även risken för våld. De som är våldsutsatta beskriver ofta en tydligt ökad anspänning under storhelger. Räknar man dessutom med att alkoholkonsumtionen ökar, blir belastningen ännu större. För många skolbarn innebär en storhelg en förväntansångest, där de vet att pappa kanske blir full och otäck, säger Dan Rosenqvist.

Samtidigt kan också en storhelg bli vändpunkten för den som behöver hjälp.

– Det kan bli ett så stort glapp mellan hur det skulle kunna vara och hur det blir, så att det ger anledning till den som är utsatt för våld att söka hjälp.

Mottagningen Alternativ till våld, har tidigare behandlat personer med ett beteende att utöva våld i någon form, och har ungefär 100 nybesök per år. De erbjuder även internetbehandling till personer med mindre allvarlig våldsproblematik, där våldet främst tar sig uttryck som utbrott, elaka ord och dålig konflikthantering.

Behandling av våldsutsatta

Sedan hösten 2016 satsar mottagningen också på behandling av personer som tagit sig ur en relation där de utsatts för våld.

– Vi har nu fått resurser att också rikta oss till en ny målgrupp. Därför har vi startat en psykologisk traumabehandling, EMDR, samt KBT-behandling. Vi konstaterar att detta verkligen är något som behövs.

Män dominerar som våldsutövare. Den nya behandlingen riktar sig alltså främst till kvinnor som utsätts för våld.

– Även om den våldsutsatta kvinnan har lämnat relationen har hon fortfarande mycket skuldkänslor. Skuldkänslor för att hon inte lämnat tidigare och skuldkänslor för barnen, vilket kan påverka föräldraskapet. Hon kan också fortfarande vara våldsutsatt till exempel vid överlämnande av barnen. Detta är trauman som kan finnas under lång tid, men det är möjligt att komma vidare med stöd och behandling, säger Dan Rosenqvist.

Fotnot:
Mottagningen Alternativ till våld i Jönköping drivs i samverkan mellan Region Jönköpings län och kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö. Finns även en mottagning på Höglandet.

Läs mer:

Ivin: Internetbehandling av ilska och aggression(Extern länk)


Kvinnofridslinjen, 020-505050 (Extern länk)

1177:Utsatt för våld eller hot om våld - Vart vänder man sig i Jönköpings län? (Extern länk)