Förbättringsarbeten presenterades på Utvecklingskraft primärvård

”Café för äldre” kallar Gislehälsan i Gislaved sin satsning på social samvaro för de äldre, kombinerat med ökad kunskap i egenvård för att skapa tryggare invånare. För det fick Helen Nordwall, sjuksköterska, Ahmad Kassem, läkare och Heike Porath, distriktssköterska, ta emot utmärkelsen ”Primärvårdens utvecklingsstjärna 2016”.
”Café för äldre” kallar Gislehälsan i Gislaved sin satsning på social samvaro för de äldre, kombinerat med ökad kunskap i egenvård för att skapa tryggare invånare. För det fick Helen Nordwall, sjuksköterska, Ahmad Kassem, läkare och Heike Porath, distriktssköterska, ta emot utmärkelsen ”Primärvårdens utvecklingsstjärna 2016”. Foto: Mikael Bergström
”Café för äldre” kallar Gislehälsan i Gislaved sin satsning på social samvaro för de äldre, kombinerat med ökad kunskap i egenvård för att skapa tryggare invånare. För det fick Helen Nordwall, sjuksköterska, Ahmad Kassem, läkare och Heike Porath, distriktssköterska, ta emot utmärkelsen ”Primärvårdens utvecklingsstjärna 2016”. Psykisk ohälsa är ett av flera viktiga områden som primärvården har arbetat med under året. Victor Feldin, psykolog på Rosenhälsans i Huskvarna, berättade om hur tillgängligheten till det psykosociala teamet nu ökat. Susanne Lundblad, utvecklingsledare på Qulturum och Jesper Ekberg, sektionschef för folkhälsosektionen, Region Jönköpings län, höll ihop Utvecklingskraft primärvård, där alla länets vårdcentraler spred erfarenheterna från sina förbättringsarbeten till varandra.

På vårdcentralerna i Jönköpings län pågår ständiga förbättringsarbeten. Under konferensen Utvecklingskraft primärvård, torsdagen den 8 december 2016, var det dags för redovisning genom att berätta om erfarenheter och ge inspiration till varandra – på temat ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”.

– Det händer mycket i Jönköpings län. Vi har många nyanlända, vi får fler och fler äldre, vi har en ökad psykisk ohälsa och vi har fokus på kroniska sjukdomar, förklarade Jesper Ekberg, sektionschef för folkhälsosektionen, Region Jönköpings län, när han inledde konferensen som samlade 130 representanter från alla de 48 vårdcentralerna i Jönköpings län.

Det är också dessa och ytterligare ett antal områden, bland annat hälsa och levnadsvanor samt e-tjänster, som varit i fokus för förbättringsarbetet 2016. Därför inleddes dagen med reflektioner över hur väl förbättringsarbetena speglar befolkningens behov?

Basen i hälso- och sjukvården

Andra frågeställningar var om arbetssätten i primärvården innebär att vårdcentralerna blir den bas i hälso- och sjukvården som är avsikten, och om det innebär en förflyttning utanför vårdcentralen, till andra krafter i samhället?

Indelade i sju grupper fick deltagarna tio minuter korta genomgångar av sina kollegor om deras förbättringsarbeten.

Här fanns till exempel flera vårdcentraler som ändrat arbetssätt för att möta den ökade psykiska ohälsan. Här fanns också exempel på hur lungsjukdomen KOL kan upptäckas tidigt, fördelarna i att patienterna mäter sitt blodtryck hemma själva och riktat hälsofrämjande arbete för 70-åringar.

Kunskap och social samvaro

För andra året utsågs också primärvårdens utvecklingsstjärna. Priset i år gick till vårdcentralen Gislehälsan i Gislaved och deras satsning på Café för äldre. Där har personal och patienter träffats och lagat mat tillsammans och haft föreläsningar om bland annat egenvård.

– Vi vill ge våra äldre trygghet och förståelse för egenvård. Det har gett ett bra resultat och vi gläder oss att vi gjort nytta för dem, säger Ahmad Kassem, läkare på Gislehälsan.