Höglandets psykiatrivecka firar 10 år: ”Livets resa” årets tema

En teckning som föreställer två barn
Livets resa är temat för årets psykiatrivecka på Höglandet, en vecka fylld av föreläsningar med stor bredd. Foto: Illustration: Kaisa Lindström

14-18 november 2016 är det dags för Höglandets psykiatrivecka, en vecka som i år arrangeras för tionde gången! Här erbjuds patienter, närstående, medarbetare i sjukvården samt allmänheten ett stort utbud av föreläsningar, i år på temat ”Livets resa”.

– Livets resa går aldrig rakt. Alla kan drabbas av psykisk ohälsa, och den röda tråden i psykiatriveckan är att sprida hopp – det finns hjälp att få, säger Sandra Mulaomerovic, överläkare vid psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset Eksjö, och med i arbetsgruppen för psykiatriveckan.

Årets psykiatrivecka spänner över hela den bredd som ”Livets resa” kan innebära. Som krockar i olika typer av kulturer, depression, neuropsykiatri hos både barn, unga och vuxna, psykossjukdomar, livets resa ur ett våldsperspektiv, stigmatisering, barn i asylprocessen, självskadebeteende, psykisk ohälsa kontra att leva bra som äldre, en väg tillbaka, könsutredning och transformering, samt vikten av att få vara sig själv.

Starka berättelser

Bland de externa föreläsarna finns bland annat Arkan Asaad, prisad föreläsare och författare med erfarenheter från andra kulturer, Ann-Christine Ruuth, präst och transperson som talar om vikten av att vara sig själv, och Hjärnkollambassadör Paulina Bengtsson som berättar sin historia om självskadebeteende. Dessutom Johan och Helena Thuresson med en mycket stark berättelse om hur en olycka helt kan förändra en familjs liv.

–Missa inte våra föreläsningar. Vi har en väldig bredd i år. Det finns ämnen som passar alla, säger vårdenhetschef Emily Bjerker i arbetsgruppen. Vi har till exempel Per Thorell som föreläser om stigma, och den erfarne psykiatrikern Ingvar Carlsson, expert på äldrepsykiatri, som talar om psykisk ohälsa - ett hinder för ett gott liv som äldre.

Psykiatriveckan har vuxit

För tio år sedan bestämde sig psykiatriska kliniken för att utveckla den psykiatridag som fanns. 

– Många patienter och anhöriga frågade efter information, önskemål som också brukarorganisationer hade. Så då bestämde vi att utöka till en hel vecka, säger Sandra Mulaomerovic, som varit med i planeringsarbetet varje år.

Vecka 46 har sedan dess varit vikt för den årliga psykiatriveckan, som år efter år vuxit som arrangemang och i antal deltagare.

– Vi har totalt haft 124 föreläsningar av nästan 100 föreläsare, allt från de som för första gången berättar sin historia för publik, till vana föreläsare. Dessutom öppet för alla och helt gratis.

Bra utbildningstillfälle

Arbetsgruppen startar sin planering redan i december för att ha ett program klart i god tid till psykiatriveckan.

– Vi får mycket tips och önskemål om innehållet. Många använder veckan som ett utbildningstillfälle och vi har många deltagare, såväl patienter, som närstående, medarbetare i sjukvården, studenter och allmänheten. Vi har genom åren byggt upp en publik.

Under psykiatriveckan föreläser såväl externa experter och personer med egen erfarenget, som psykiatriska klinikens egna medarbetare. Sandra Mulaomerovic är själv en av föreläsarna. För sjätte året föreläser hon om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, dess orsak, konsekvens och behandling.

– Flera föreläsningar är redan fulltecknade i år, bland annat denna. Så tydligen finns det fortfarande ett behov av detta ämne. Så ett tips är att gå in och anmäla sig till de föreläsningar man vill gå på.

”Uppskattar kraften i att lyssna tillsammans”

En grundtanke med psykiatriveckan var att alla intresserade, såväl patienter som närstående, professionen och allmänheten ska kunna lyssna tillsammans.

– Jag har lärt mig att uppskatta kraften i att man sitter tillsammans och hör samma sak. Det finns fortfarande många missuppfattningar om psykiatrisk vård och en stigmatisering. Men vi har kommit en bit på vägen under de här tio åren. I början fanns det de som inte trodde att någon ville komma till sjukhuset och lyssna på de här ämnena. Men vi har kommit över den tröskeln. Nu får vi istället respons som att föreläsningarna sprider kunskap och kan leda till att psykiatriska problem upptäcks. Det ska inte vara någon skillnad på att ha ont i benet eller ont i själen, säger Sandra Mulaomerovic.

Elever tolkar temat

Som tidigare år har skolelever i Eksjö i teckningar fått tolka psykiatriveckans tema. I år kommer sjukhuskorridoren på Höglandssjukhuset att vara utställningsplats för hur såväl grundskole- som gymnasielever har tolkat ”Livets resa”.

Fotnot:

Psykiatriveckan arrangeras av psykiatriska kliniken Höglandssjukhuset Eksjö, kommunpsykiatrin från höglandets samtliga kommuner, patient- och brukarorganisationer, IFS - Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser, studieförbundet Sensus samt Höglandets samordningsförbund.