Läkare anmäls till IVO för bristande kvalitet och säkerhet

En utredning av en läkares arbete vid ortopedkliniken på Värnamo sjukhus visar att det finns skäl att anmäla läkaren till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Bakgrunden är brister i patientsäkerhet och kvalitet.

Efter synpunkter från olika håll på läkarens arbete, stängde Region Jönköpings län av läkaren från tjänstgöring 4 oktober 2016.

En utredning startades för att ge en helhetsbild av orsakerna till synpunkterna. Utredningen visar kvalitets- och säkerhetsbrister. Bristerna handlar om kompetens som läkare, bemötande av patienter och hur läkaren skött sina arbetstider. Läkaren har därför anmälts till IVO och det pågår en dialog om hans anställning.

Läkarens patienter har fördelats till andra läkare. Patienterna meddelas enligt rutin och de som har frågor ges möjlighet att samtala med verksamhetschefen för ortopedkliniken.

Kontakt

  • Axel Ros, chefläkare
  • Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör

Kontaktas genom presstjänst
Region Jönköpings län
036-32 40 30