Läkemedelsgenomgångar i primärvården ger tryggare patienter - och kvalitetspris

Ann-Charlotte Mattsson, apotekare och Angela Eckerby, enhetschef, på Rosenlunds vårdcentral, konstaterar att det är stora vinster med att göra läkemedelsgenomgångar för de patienter som har många läkemedel. Ann-Charlotte är nu den första apotekaren inom Vårdcentralerna Bra liv, med tjänstgöring på Rosenlunds vårdcentral och Rosenhälsan i Huskvarna.
Ann-Charlotte Mattsson, apotekare och Angela Eckerby, enhetschef, på Rosenlunds vårdcentral, konstaterar att det är stora vinster med att göra läkemedelsgenomgångar för de patienter som har många läkemedel. Ann-Charlotte är nu den första apotekaren inom Vårdcentralerna Bra liv, med tjänstgöring på Rosenlunds vårdcentral och Rosenhälsan i Huskvarna. Foto: Mikael Bergström

Konsumtion av ett stort antal läkemedel, polyfarmaci, kan skapa många problem kopplade till läkemedel. Men en aktiv genomgång av läkemedelslistor kan minska problemen, visar en studie vid fyra vårdcentraler i Region Jönköpings län. En studie som resulterade i kvalitetspris.

– Det handlar om att minska antalet onödiga läkemedel. Patienterna är också jättenöjda med att få en genomgång så att de tar rätt läkemedel, säger kliniska apotekaren Ann-Charlotte Mattsson.

Tillsammans med flera kollegor arbetade hon under ett år i ett projekt inom Vårdcentralerna Bra Liv, där patienter vid vårdcentralerna i Eksjö, Norrahammar, Rosenhälsan i Huskvarna, samt Tranås har fått läkemedelsgenomgångar.

Totalt 197 patienter över 65 år med minst tio läkemedel deltog, och erbjöds en läkemedelsgenomgång, ofta inför ett årligt läkarbesök, till dessa fyra vårdcentraler.

Gick igenom läkemedlen inför läkarbesöket

– Vi ringde upp patienter som hade samtyckt och gjorde en läkemedelsavstämning. Vi stämde av hur de tog sina läkemedel och lyssnade in om de upplevde några bekymmer kopplat till sina läkemedel, säger Ann-Charlotte Mattsson.

Detta kombinerat med journalgenomgång och patientens labbvärden, resulterade i en journalanteckning med förslag på förändringar i läkemedelsförskrivningen som ett underlag och stöd till behandlande läkare.

Syftet var att minska onödig polyfarmaci, och därmed risken för att patienten drabbas av negativa konsekvenser. Men också att öka patientens kunskap och trygghet kring läkemedelsbehandlingen.

De läkemedelsrelaterade problemen handlade bland annat om bristen på uppföljning, att patienten inte följde förskrivningen, biverkningar eller att patienten tog för hög eller för låg dos.

Läkemedelsproblemen halverades

Resultatet av läkemedelsgenomgångarna blev att de läkemedelsrelaterade problemen halverades.

Ann-Charlotte Mattsson har nu anställts som den första apotekaren inom Vårdcentralerna Bra Liv, med placering på vårdcentralerna Rosenlund i Jönköping och Rosenhälsan i Huskvarna, för att bland annat arbeta med läkemedelsgenomgångar för patienterna, likt den undersökning som gjordes.

– Sköterskorna som bokar in patienter för årskontroll lägger en förfrågan till mig. Men jag söker även aktivt efter de patienter med många läkemedel som vi har på vårdcentralen. Jag diskuterar också med läkarna och sjuksköteskorna, har intern utbildning, förskrivningsuppföljning och är ett allmänt stöd i läkemedelsfrågor.

”Samarbete mellan all personal”

– Vi tror att satsningen på apotekare kommer att betyda mycket – och spara tid för läkarna. Men detta är också ett samarbete mellan all personal. Det är lätt för alla att fråga Ann-Charlotte. Här kombinerar vi apotekarens kunskaper om läkemedel med läkarens kliniska blick, säger Angela Eckerby, enhetschef på Rosenlunds vårdcentral.

Läs mer:
Läkemedelsgenomgångar i primärvården ger tryggare patienter - och kvalitetspris