Lusten för språk väcks i tidig ålder

En av många uppgifter för barnhälsovården är att arbeta med barns språkutveckling och väcka läslust. Föräldrar kan få tips om bra böcker att läsa för barnen, både hos barnhälsovården och hos länets folkbibliotek. Här är det Sara Friman, distriktssköterska på bvc-mottagningen, Familjecentralen i Gränna, som tipsar om Språklust.
En av många uppgifter för barnhälsovården är att arbeta med barns språkutveckling och väcka läslust. Föräldrar kan få tips om bra böcker att läsa för barnen, både hos barnhälsovården och hos länets folkbibliotek. Här är det Sara Friman, distriktssköterska på bvc-mottagningen, Familjecentralen i Gränna, som tipsar om Språklust. Foto: Mikael Bergström

Att tidigt väcka lusten för språk är betydelsefullt. Därför ger barnhälsovården i Region Jönköpings län tips och inspiration till föräldrar i samband med hälsobesöket när barnet är 10 månader gammalt.

– Blir barnen delaktiga i läsning tidigt, stimulerar det fortsatt språk- och läsutveckling. Så vi ser en stor vinst i detta. Att läsa och förstå är idag en förutsättning för att delta i samhället, säger Johanna Billvén, utvecklare på regionbibliotek, Region Jönköpings län.

Samspelet ger förutsättningar

– Samspelet mellan föräldern och barnet, då man tittar på bilder, läser och berättar tillsammans ger barnet goda förutsättningar att utveckla sitt språk. Barnet lyssnar tidigt till språkljuden, rytmen och nya ord. De använder mun och händer för att upptäcka vad en bok är.

Språklust kallas satsningen där barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam och regionbiblioteket samarbetar genom att alla specialistsjuksköterskor får utbildning i att systematiskt prata språk och läsning med föräldrar.

En kasse med boktips

I satsningen ingår en ”Språklust-kasse” med boktips och information för föräldrarna vid 10-månadersbesöket, ett material som även kan användas på familjecentralernas öppna förskola och på biblioteken.

– Vi hoppas att föräldrar och barn sedan besöker sitt lokala folkbibliotek, där personalen kan tipsa vidare om böcker i olika former, säger Johanna Billvén.

Satsningen Språklust görs mot bakgrund av forskning som visar att tidig språkstimulans ger långsiktiga effekter, med positiv påverkan på skolresultat långt senare.

Läsande förebilder

– Föräldrar är läsande förebilder. Genom att tidigt nå alla barn och deras föräldrar, vill vi lägga grunden för en god språkutveckling hos alla barn i Jönköpings län, oavsett modersmål, redan under barnets första år, säger Lotta Lilja i barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam. Detta underlättar även läsinlärningen när barnet blir äldre. Barnets kommunikation och samspel har alltid varit viktigt för barnhälsovården, men nu får vi ytterligare verktyg för att arbeta med detta.

Läs mer:

1177:se: undersökningar på barnavårdscentraler(Extern länk)