Många aktörer diskuterade utveckling av länets attraktionskraft

Konferensen Attraktionskraft bjöd på flera parallella seminarier, om utveckling genom projekt, hur länets attraktionskraft som arbetsgivare kan öka och samlärande och förnyelse.
Konferensen Attraktionskraft bjöd på flera parallella seminarier, om utveckling genom projekt, hur länets attraktionskraft som arbetsgivare kan öka samt samlärande och förnyelse. Åza Rydén, regionchef på svenska ESF-rådet var en av föreläsarna. Foto: Johan W Avby
Konferensen Attraktionskraft bjöd på flera parallella seminarier, om utveckling genom projekt, hur länets attraktionskraft som arbetsgivare kan öka och samlärande och förnyelse.Jönköpings län har fått en webbplats för regional utveckling. Johanna Sjöström, regional utveckling och Sven-Åke Svensson, kommunikationsavdelningen, Region Jönköpings län, berättade om möjligheterna till överblick, analyser och nätverksbyggande som alla aktörer i Jönköpings län nu får.

Drygt 250 utvecklingsengagerade människor från hela länet samlades på Jönköping University onsdag 23 november 2016 för att lyssna och prata om besöksnäring, kompetensförsörjning, olika aspekter av hållbarhet och utvecklingsfrågor.

Vad gör vårt län till en attraktiv region att bo och verka i, också på lång sikt? Hur kan vi fördubbla antalet besökare till länet om tio år? Hur kan vi jobba för en hållbar utveckling? Alla svar gavs inte på konferensen Attraktionskraft 2016, men många frågor lyftes.

Kommunikationer och bostäder viktigt

Kompetensförsörjning är en av utmaningarna för Jönköpings län framöver. Det kommer att finnas många jobb inom vårdsektorn, utbildning, byggbranschen och för dem med kvalificerad teknisk kompetens. Företagen behöver bra kommunikationer, bostäder och mark för att möjligheter att expandera, men värt att ta vara på är också den känsla av jäklar anamma och viljan att hjälpas åt som präglar vårt län.

Under konferensen invigdes också den nya webbplatsen www.utveckling.rjl.se som blir en plattform där olika samhällsaktörer gemensamt kan lägga in statistik och utvecklingsinsatser, lätt att se för alla.

”Öppenhet och flexibilitet”

– Webbplatsen är ett nytt grepp, som vi tror kan ge större öppenhet, flexibilitet och samverkan än vad ett mer statiskt dokument kan göra, säger Johanna Sjöström, strateg på regional utveckling och en av dem som jobbat med webbplatsen och konferensen Attraktionskraft.

Dagen avslutades med smakprov från olika kulturprojekt som Smålands Musik & Teater gjort tillsammans med barn i länet. Och vad tyckte deltagarna? I filmen kan du se och höra några av dem som var med för att bidra till utvecklingen i Jönköpings län!

Läs mer:

Utveckling i Jönköpings län