Människor med psykossjukdom får stöd för sin somatiska hälsa

Fredag förmiddag på Vråengården i Värnamo. Friskvårdsgruppen träffas för att cykla – i Provence! Detta är en av flera fysiska aktiviteter som Värnamo kommun kan erbjuda invånare med psykiska funktionsnedsättningar.
Fredag förmiddag på Vråengården i Värnamo. Friskvårdsgruppen träffas för att cykla – i Provence! Detta är en av flera fysiska aktiviteter som Värnamo kommun kan erbjuda invånare med psykiska funktionsnedsättningar. Foto: Mikael Bergström

Människor med psykossjukdom har kraftigt förhöjd risk för sämre somatisk hälsa. Därför fokuserar psykosmottagningen på Värnamo sjukhus även på den fysiska hälsan vid det årliga läkarbesöket. Stödet för livsstilsförändringar finns bland annat i kommunens verksamhet med sysselsättning och boendestöd.

Sedan hösten 2015 tar psykosmottagningen på Värnamo sjukhus även upp patientens somatiska hälsa vid det årliga läkarbesöket.  Detta sedan mottagningen konstaterat att många i patientgruppen också har somatiska problem, som hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, KOL eller diabetes.

Det kan leda till diskussion om olika insatser, som remiss till vårdcentral för att behandla ett högt blodtryck, eller remiss till sjukgymnast, arbetsterapeut, kommunal boendestödjare eller annan kommunal verksamhet för hjälp med fysiska aktiviteter och andra livsstilsförändringar.

Somatiska problem upptäcks

– Vi upptäcker ibland att en patient som mår psykiskt sämre kanske har en infektion, smärtor i magen, tandvärk eller högt blodsocker. De kan inte uttrycka det, men det kan leda till psykos. Är det något som avviker vid undersökningen så erbjuder vi alltid nytt besök hos oss och uppföljning av behandlare, säger sjuksköterska Anneli Skogefors.

I pilotprojektet ”Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom” samarbetar specialistvården och primärvården i Värnamo med Värnamo kommun.

Vill upptäcka behov av insatser

– Vi vill upptäcka personer med behov av insatser, ge dem stöd till förändring och se till att det blir varaktigt, säger Hanna Ljungman Freij, sjukgymnast och projektledare i Region Jönköpings län. Vi försöker skapa en röd tråd, så att all personal tycker att detta är viktigt. Det är ett förhållningssätt som ska sätta sig.  Vi har startat med människor med psykossjukdom eftersom det är dubbelt så vanligt med diabetes i den här gruppen och förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar.  I förlängningen riktar vi oss till alla med psykisk funktionsnedsättning.

Ett exempel på aktivitet finns på den kommunala dagverksamheten Vråengården i Värnamo.

Varje fredag träffas medlemmarna i friskvårdsgruppen. På programmet står bland annat en cykeltur. På tv-skärmen framför testcyklarna rullar en film med det vackra landskapet i Provence.

– Personerna som kommer till friskvårdsgruppen kan få stöd av oss personal men också av varandra till bättre levnadsvanor, säger Nadia Melkstam, sjukgymnast på Värnamo kommun.

Plan för förändring

Det handlar om att gå igenom brukarens levnadsvanor kring alkohol, tobak, kost och motion. Om det finns någon levnadsvana som är ohälsosam och om man kan tänka sig att vilja försöka förändra den utformas en plan för hur målet ska nås.

– Till våren 2017 kommer vi att starta genombrottsprojekt i länet, där förhoppningsvis team från hela landet deltar för att starta detta arbete utifrån sina lokala förutsättningar, säger Nadia Melkstam.

Läs mer:
Människor med psykossjukdom får stöd för sin somatiska hälsa